இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Resurrection

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Abu Hashi:m [Sudan] - C08500 Words of Life
Aceh [Indonesia, Aceh] - C04920 Words of Life
Acheron [Sudan] - C08390 Words of Life 1
Achi: Cubulco [Guatemala] - C14170 Words of Life
Acholi [Uganda] - C07350 Words of Life 1
Adi: Padam [Arunachal Pradesh] - C13790 Words of Life
Afar [Ethiopia] - C02110 Words of Life 1
Agarabi Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C05030 Words of Life
Aguaruna [Peru] - C20210 Words of Life
Ajao Group [Indonesia, Papua] - C15810 Words of Life
Ajiri [Plateau] - C13961 Words of Life
Akabara [Papua New Guinea, Northern] - C16241 Words of Life
Akha [Shan State, Kengtung] - C06760 Words of Life 1
Akolet [Papua New Guinea, West New Britain] - C26231 Words of Life
Akpafu-Lolobi [Ghana] - C28740 Words of Life
Alago [Plateau] - C10890 Words of Life
Alak: Ban Takiaw [Laos] - C17461 Words of Life
Alangan [Philippines, Luzon, Mindoro Occidental] - C10681 Words of Life 2
Alur [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C04210 Words of Life 1
Amene Kaiwo Ambai [Indonesia, Papua] - C13380 Words of Life
Anal: Mulsum [Manipur] - C25811 Words of Life
Angami Naga [Nagaland] - C15811 Words of Life
Apinaye [Tocantins] - C06470 Words of Life 1
Arabic, Tunisian [Tunisia] - C10240 Words of Life
Arawak [Suriname] - C20630 Words of Life
AreAre [Solomon Islands, Malaita] - C13170 Words of Life
Aren [Papua New Guinea, Madang] - C80056 Words of Life
Asa [Tanzania] - C09400 Words of Life
Ashaninca: Satipo [Apurimac] - C12650 Words of Life
Ashaninka: Apurimac [Apurimac] - C12731 Words of Life
Asmat: Shuwru [Indonesia, Papua] - C15801 Words of Life w/ ASMAT: Ajam
Assamese [Assam] - C03300 Words of Life 1
Auyana Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C16101 Words of Life
Avatime [Ghana, Volta] - C26940 Words of Life
Ayore [Bolivia] - C05920 Words of Life 1
Babine [Canada, British Columbia] - C12361 Words of Life
Babur [Borno] - C13931 Words of Life
Bacama: Batta [Cameroon, Nord] - C13880 Words of Life
Bagheli [Madhya Pradesh] - C11420 Words of Life
Bajania [Pakistan, Sindh, Badin] - C09500 Words of Life
Bakairi [Mato Grosso] - C06401 Words of Life
Balanta: de Fora [Guinea-Bissau] - C01540 Words of Life
Balanta: Mane [Guinea-Bissau] - C01590 Words of Life
Balanta: Naga [Guinea-Bissau] - C01541 Words of Life
Balanta: Quentohe [Guinea-Bissau] - C01591 Words of Life
Baletha [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C12970 Words of Life 2
Baloi: Djamba-Likutu [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C21900 Words of Life
Baluan-Pam: Baluan [Papua New Guinea, Manus] - C10090 Words of Life
Bambatana [Solomon Islands, Western] - C24500 Words of Life
Bamu: Lower [Papua New Guinea, Western] - C02550 Words of Life 1
Bangla [Bangladesh] - C02631 Words of Life (M)
Bangubangu: Nonda [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - C23600 Words of Life
Banhum [Senegal] - C01470 Words of Life
Banziri [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C22350 Words of Life
Barapasi [Indonesia, Papua] - C13310 Words of Life
Bari [Central Equatorial State] - C00320 Words of Life 1
Bassa: Komo [Kogi] - C05700 Words of Life
Bassari [Guinea] - C02180 Words of Life
Batak [Philippines, Luzon, Palawan] - C10460 Words of Life
Batonu [Benin] - C01850 Words of Life 1
Baure [Bolivia] - C17380 Words of Life
Beafada [Guinea-Bissau] - C01471 Words of Life
Bedde [Yobe] - C01300 Words of Life
Bekwarrah [Cross River] - C12210 Words of Life
Bena [Tanzania] - C09080 Words of Life
Bena Bena [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C05141 Words of Life
Bengali [Bangla] - C02621 Words of Life
Bengali: Manbhum: Muchi [Bangla] - C37562 Words of Life
Berta [Ethiopia] - C08820 Words of Life
Bhil: Sindhi [Pakistan, Sindh] - C10230 Words of Life w/ SINDHI: Hindu & HINDI
Bhojpuri: Northern Standard [Bihar] - C06031 Words of Life w/ BHOJPURI
Bia Ge [Papua New Guinea] - C16400 Words of Life
Biak-Numfor Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C16040 Words of Life 1
Bicol [Philippines, Luzon] - C03730 Words of Life
Biga [Indonesia, Papua] - C13081 Words of Life
Bijago: Caravela [Guinea-Bissau] - C01480 Words of Life
Bijago: Uno-Orango [Guinea-Bissau] - C01481 Words of Life
Bilua [Solomon Islands, Western] - C24931 Words of Life
Biman [Papua New Guinea] - C11840 Words of Life
Binokid [Philippines, Mindanao, Agusan del Sur] - C10661 Words of Life 2
Biote [Senegal] - C01600 Words of Life
Bira [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C12720 Words of Life
Bitovondo [Indonesia, Papua] - C13040 Words of Life
Bku Finti [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C13010 Words of Life
Bodo: Kachari [Assam] - C17630 Words of Life 2
Boki [Cross River] - C12191 Words of Life 2
Bolewa [Bauchi] - C14110 Words of Life
Bonoi Buroro & Terarri Ambuna [Indonesia, Papua] - C13210 Words of Life w/ TERARRI AMBUNA
Bora [Peru] - C21530 Words of Life
Bosman [Papua New Guinea, Madang] - C13700 Words of Life
Brahui [Pakistan, Balochistan] - C03530 Words of Life
Breri Group [Papua New Guinea, Madang] - C13701 Words of Life w/ TOK PISIN songs
Bubindi [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - C19940 Words of Life
Budja: Bosambi [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C08040 Words of Life
Bughotu [Solomon Islands, Isabel] - C25210 Words of Life
Buhutu [Papua New Guinea, Milne Bay] - C16251 Words of Life
Buin [Papua New Guinea, Bougainville] - C20730 Words of Life
Bukete: Dibaya [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - C21830 Words of Life
Bulaka [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C22330 Words of Life
Burrum [Plateau] - C05310 Words of Life
Bussawa [Niger] - C00530 Words of Life
Bwikelebwe [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - C20870 Words of Life
Cakchiquel: Oriental [Guatemala] - C28360 Words of Life
Candoshi-Shapra [Peru] - C15410 Words of Life 1
Canela: Ramkokamekra [Maranhão] - C06480 Words of Life
Carrier: Central [Canada, British Columbia] - C02941 Words of Life
Casiguran Dumagat [Philippines] - C07940 Words of Life
Cassanga [Guinea-Bissau] - C01460 Words of Life
Cayubaba [Bolivia] - C22520 Words of Life 1
Cebuano [Philippines] - C02900 Words of Life 1
Chachi [Ecuador] - C13820 Words of Life
Chacobo [Bolivia] - C18710 Words of Life 1
Chagga: Mwika [Tanzania] - C08900 Words of Life
Chaldean [Iraq] - C22140 Words of Life
Chamacoco Ishiro [PA23, Bahia Negra] - C05120 Words of Life
Cheke Holo: Maringe [Solomon Islands, Isabel] - C25200 Words of Life
Chichewa Nyanja [Zimbabwe] - C01710 Words of Life
Chin, Asho [Myanmar] - C09820 Words of Life 1
Chiquitano [Bolivia] - C13440 Words of Life
Chol: Tila [Chiapas] - C17840 Words of Life 1
Chol: Tumbala [Chiapas] - C04561 Words of Life
Chontal, Sierra de Oaxaca [Oaxaca] - C04600 Words of Life
Choroti [Argentina] - C00020 Words of Life
Chrau: Jro [Vietnam] - C07101 Words of Life
Chuwabo [Mozambique] - C20010 Words of Life
C'lela [Kebbi] - C00940 Words of Life
Cocama-Cocamilla: Cocama [Peru] - C07620 Words of Life
Creole: Guyane et Antilles [French Guiana] - C12290 Words of Life
Crioulo [Guinea-Bissau] - C01551 Words of Life
Cuiba [Colombia, Arauca] - C04280 Words of Life
Daga Group [Papua New Guinea] - C16370 Words of Life
Dagbani [Ghana, Northern] - C00100 Words of Life
Dakti Thari [Pakistan, Sindh] - C09621 Words of Life
Dari [Afghanistan] - C03620 Words of Life 1
Dausame [Papua New Guinea, Western] - C11860 Words of Life 1
Dawawa Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - C16360 Words of Life
Deno [Bauchi] - C14081 Words of Life
Deori [Assam] - C25181 Words of Life 1
Dilling [Sudan] - C08520 Words of Life
Dinka: Ciec [Sudan] - C07570 Words of Life 1
Djan [Burkina Faso] - C09920 Words of Life
Duau: Siausi [Papua New Guinea, Milne Bay] - C20401 Words of Life
Duguza [Plateau] - C14130 Words of Life
Duya [Kaduna] - C38277 Words of Life 1
Ealeba & Waga Waga: Milne Bay [Papua New Guinea, Milne Bay] - C20341 Words of Life w/ TWELA
Ebira: Okene [Kwara] - C05790 Words of Life
Ekari [Indonesia, Papua] - C09160 Words of Life 2
Eleme [Rivers] - C13960 Words of Life
Enga: Mei [Papua New Guinea, Enga] - C05180 Words of Life 1
Ese Ejja [Bolivia] - C11760 Words of Life 1
Eskimo: Labrador [Canada] - C10361 Words of Life
Ezza [Benue] - C12261 Words of Life
Felupe: Suzana [Guinea-Bissau] - C01631 Words of Life
Finti: Mawesdia [Indonesia, Papua] - C13301 Words of Life
Fitor & Ortefan: Winsu [Indonesia, Papua] - C13220 Words of Life
Folopa: Suri [Papua New Guinea, Gulf] - C22241 Words of Life
Fore Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C04800 Words of Life
Fuvura Group [Papua New Guinea, Madang] - C14220 Words of Life
Ga [Ghana, Greater Accra] - C01000 Words of Life 1
Gade [Nigeria] - C00440 Words of Life
Gadsup Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C11960 Words of Life
Gaiobara [Papua New Guinea, Milne Bay, Fergusson] - C21001 Words of Life
Ganggalida [Australia] - C80004 Words of Life
Gapa Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - C16361 Words of Life
Garhwali: Tehri [Uttarakhand] - C03560 Words of Life 1
Gasi [Bauchi] - C00551 Words of Life
Gaviao, Para [Pará] - C06500 Words of Life
Gawanga Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - C05110 Words of Life 2
Gbagye [Niger] - C01210 Words of Life
Geji [Bauchi] - C00430 Words of Life
Gela [Solomon Islands, Central Islands] - C25171 Words of Life
Gera [Bauchi] - C00600 Words of Life w/ HAUSA: Kano song
Ghanongga [Solomon Islands, Western] - C24660 Words of Life
Gogo [Tanzania] - C02090 Words of Life
Gokana [Rivers] - C14350 Words of Life
Guajibo [Colombia] - C04300 Words of Life 3
Guarani, Eastern Bolivian: Ava [Bolivia] - C06390 Words of Life 1
Guarani, Paraguayan [Paraguay] - C04090 Words of Life 1
Guarayo: Bolivia [Bolivia] - C06560 Words of Life
Guaymi [Panama] - C04260 Words of Life
Gujarati Katchi Kohli [Pakistan, Sindh] - C08371 WOL 2 w/ GUJ: Parkali Kohli & HINDI
Gulfan [Sudan] - C08260 Words of Life
Gurung: Kaski [Nepal] - C03480 Words of Life w/ NEPALI songs
Guruntu [Bauchi] - C00590 Words of Life
Gwamhi-Wuri: Gwamhi [Kebbi] - C10780 Words of Life
Gwich’in: Fort Yukon [Canada] - C04760 Words of Life 1
Hahon [Papua New Guinea, Bougainville] - C80022 Words of Life w/ Tok Pisin songs
Haisla: Haisla [Canada] - C04720 Words of Life
Halbi [Madhya Pradesh] - C18080 Words of Life 1
Halia [Papua New Guinea, Bougainville] - C08540 Words of Life
Hallam: Langwang [Assam] - C22150 Words of Life
Hano [Vanuatu] - C21810 Words of Life 1
Hausa: Kano [Kano] - C00131 Words of Life 2
Hausa: Sokoto [Sokoto] - C00121 Words of Life
Haya [Tanzania, Ziwa Magharibi, BUKOBA] - C09440 Words of Life
Hedam Afauw [Indonesia, Papua] - C16670 Words of Life
Hema [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C11881 Words of Life 2
Hietshware [Botswana] - C15940 Words of Life w/ TSWANA
Hiligaynon [Philippines] - C06141 Words of Life 2
Hmar [Assam] - C07831 Words of Life 2
Ho [Jharkhand] - C01350 Words of Life
Hrangkhol: Tripura [Tripura] - C22801 Words of Life
Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - C04950 Words of Life 1
Hyam [Kaduna] - C14710 Words of Life
Iamalele: Gwabegwabe [Papua New Guinea, Milne Bay] - C20250 Words of Life
Iban [Brunei] - C02560 Words of Life
Ibibio [Akwa Ibom] - C05860 Words of Life
Ibo: Ikwerri [Rivers] - C05641 Words of Life
Icibemba [Zambia] - C01860 Words of Life
Idoma: Central [Benue] - C00711 Words of Life
Igedde [Benue] - C02280 Words of Life
Ignaciano [Bolivia] - C34760 Words of Life 2
Iha [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C12671 Words of Life
Ijaw: Amegi [Rivers] - C07210 Words of Life
Ijaw: Western [Delta] - C01510 Words of Life
Ik [Uganda] - C35340 Words of Life 3
Ilocano: Benguet [Philippines, Luzon] - C03100 Words of Life
Inupiatun, Northwest Alaska [Alaska] - C10350 Words of Life 1
Iquito [Peru] - C23661 Words of Life
Iroroutu Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C12721 Words of Life
Irula [Tamil Nadu] - C11421 Words of Life
Itonama [Bolivia] - C18670 Words of Life
Iwam [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - C05131 Words of Life
Iwaro Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C12930 Words of Life
Jaban: Nerigo [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C12850 Words of Life
Jamweti Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C12931 Words of Life
Jarawa: Bununu [Bauchi] - C00621 Words of Life
Jarwony [Australia, Northern Territory] - C75225 Words of Life 2
Jebero [Peru] - C23650 Words of Life
Je Group [Indonesia, Papua] - C12840 Words of Life
Jere: Ribina [Plateau] - C05401 Words of Life
Jingpho [Myanmar] - C06100 Words of Life
Jola: Fogny [Gambia, The] - C01561 Words of Life
Jola-Kasa [Senegal] - C10360 Words of Life
Jukun: Kona [Taraba] - C22360 Words of Life
Jukun: Wukari [Taraba] - C00471 Words of Life
Julud [ash-Shamaliyah] - C08490 Words of Life
Jumjum [Upper Nile] - C08621 Words of Life
Jumleli [Nepal] - C25030 Words of Life w/ NEPALI: Kathmandu
Kadara: Adunu [Kaduna] - C00911 Words of Life
Kadazan, Tangaa [Sabah] - C25271 Words of Life 3
Kagoma [Kaduna] - C10260 Words of Life
Kaguru [Tanzania] - C05320 Words of Life
Kaiso [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C12830 Words of Life
Kakabai [Papua New Guinea, Milne Bay] - C16430 Words of Life
Kakwa: Congo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C13031 Words of Life 2 w/ BANGALA songs
Kaliai-Kove [Papua New Guinea, West New Britain] - C33180 Words of Life
Kalina [Suriname] - C06440 Words of Life
Kamano-Kafe [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C05080 Words of Life 1 w/ Pidgin hymns
Kambrau Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C12810 Words of Life
Kangkanai: Benguet [Philippines] - C05630 Words of Life 1
Kanjobal: San Juan Ixcoy [Guatemala] - C26841 Words of Life
Kanukuru [Borno] - C15001 Words of Life
Kanum Group [Indonesia, Papua] - C12811 Words of Life
Kanuri, Manga [Niger] - C01620 Words of Life 1 w/ TOUBBOU
Karen, Pwo Western [Myanmar] - C09850 Words of Life 1
Karonika [Senegal] - C01560 Words of Life
Kashmiri [Jammu and Kashmir] - C03020 Words of Life
Katcha-Kadugli-Miri: Katcha [Kurdufan] - C08501 Words of Life 1
Katu: Pilu [Vietnam] - C07081 Words of Life
Kau Bru [Assam] - C25391 Words of Life 1
Kaulong [Papua New Guinea, West New Britain] - C11961 Words of Life
Kayah, Western [Myanmar] - C06750 Words of Life
Keraikerai [Bauchi] - C05291 Words of Life
Kerewo: Gibario [Papua New Guinea, Gulf] - C07841 Words of Life
Keyagana Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C16331 Words of Life
Khadia [Jharkhand] - C03980 Words of Life
Kham: Sat Gaun Khola [Nepal] - C03080 Words of Life w/ NEPALI: Kathmandu
Khun [Myanmar] - C09371 Words of Life
Kibali [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C25100 Words of Life
Kibangubangu [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C20350 Words of Life 1
Kibet: Mouro [Chad, Salamat] - C20280 Words of Life
Kibira [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C01720 Words of Life 1
Kiche: Cunen [Guatemala] - C28361 Words of Life
Kifulero [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C15780 Words of Life
Kihunde [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C01530 Words of Life
Kikalanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - C09390 Words of Life 1
Kikamba [Kenya] - C05331 Words of Life 2
Kikumu: Mbaku [Congo, Democratic Republic of] - C01231 Words of Life
Kikwange [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C23680 Words of Life
Kilendu: Ndruna [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C01920 Words of Life 1
Kilombe [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Oriental] - C20860 Words of Life
Kimanga [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C04571 Words of Life
Kimbuba [Congo, Democratic Republic of] - C05270 Words of Life 1
Kinandi: Butembo [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C01280 Words of Life 1
Kinyanga [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C22390 Words of Life
Kiriwina Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - C12570 Words of Life 1
Kisukuma [Tanzania, Mwanza, Mwanza] - C02170 Words of Life
Kitali [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C01491 Words of Life
Kitembo [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C00731 Words of Life
Kizimba [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C01511 Words of Life
Koli, Wadiyara [Pakistan, Hyderabad] - C10220 Words of Life w/ SINDHI: Hindu & HINDI
Koma: Sudan [South Sudan] - C08580 Words of Life
Konni [Ghana, Upper East] - C25810 Words of Life
Kope [Papua New Guinea] - C07760 Words of Life
Koriki [Papua New Guinea, Gulf] - C07010 Words of Life
Koro: Adunu [Nigeria] - C00901 Words of Life
Kortala [Sudan] - C08361 Words of Life
Kpelle, Guinea [Guinea] - C05380 Words of Life 1
Kraho [Maranhão] - C23120 Words of Life 2
Krikati-Timbira: Krikati & Timbira [Maranhão] - C06430 Words of Life
Krongo: Abdulla [Sudan] - C08320 Words of Life
Kumhali [Nepal] - C20160 Words of Life w/ NEPALI
Kumiai [Sonora] - C27801 Words of Life
Kuna: Alto Bayano [Panama] - C15440 Words of Life 1
Kuna, San Blas [Panama] - C04310 Words of Life
Kushi [Bauchi] - C12560 Words of Life
Kuteb [Taraba] - C00441 Words of Life
Kuuku-Ya'u [Australia] - C17220 Words of Life w/ ENGLISH songs
Kuvi [Odisha] - C02981 Words of Life 1
Kuy [Thailand] - C07581 Words of Life
Kwaio [Solomon Islands, Malaita] - C09090 Words of Life
Kware [Papua New Guinea, Central] - C06980 Words of Life
Lahu: Na [China, Yunnan] - C06780 Words of Life 1
Laizo-Chin [Myanmar] - C06790 Words of Life
Langa-Langa [Solomon Islands, Malaita] - C09011 Words of Life
Lango [Uganda] - C08760 Words of Life
Lani: Hupudama [Indonesia, Papua] - C16680 Words of Life w/ LANI: Hittikima
Lani: Wodo Pyramid [Indonesia, Papua] - C16001 Words of Life
Lao [Laos] - C02721 Words of Life
Larim [South Sudan] - C09631 Words of Life
Laro [ash-Shamaliyah] - C08870 Words of Life
Lau & Lau: Aba [Solomon Islands, Malaita] - C13490 Words of Life
Lawa: Ban Sam [Thailand, North, Chiang Rai, Ban San] - C18021 Christ and His Resurrection
Lenakel [Vanuatu] - C08941 Words of Life 1
Lengkau: Rambutjo [Papua New Guinea, Manus] - C16200 Words of Life
Lengo: Aola [Solomon Islands, Guadalcanal] - C13470 Words of Life
Lengua [Paraguay] - C04170 Words of Life
Lepcha: Sikkim [Sikkim] - C16701 Words of Life 1
Lessau [Papua New Guinea, Manus] - C80054 Words of Life
Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - C03650 Words of Life 1
Libua: Libuali [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C12431 Words of Life
Limbu: Phedappe [Nepal] - C62820 Words of Life
Lingala [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C13061 Words of Life 2
Lingelima [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C12441 Words of Life
Lingombe: Yumba [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C08050 Words of Life
Logo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C24460 Words of Life 2
Logorik: Tallau [Sudan] - C08510 Words of Life
Lokoya [East Equatorial State] - C08611 Words of Life
Lombelo [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C18730 Words of Life
Lomia: Logotok [ash-Sharqiyah] - C08660 Words of Life 1
Longuda [Adamawa] - C14940 Words of Life
Longuda [Adamawa] - C32540 Words of Life w/ LONGUDA
Loraming [Côte d'Ivoire] - C08331 Words of Life
Lotha Naga [Nagaland] - C18330 Words of Life 2
Loven: Paksong [Laos] - C17470 Words of Life
Luba-Kasai: Kasai [Congo, Democratic Republic of] - C01181 Words of Life 1
Luba-Kasai: Kasai [Congo, Democratic Republic of] - C19961 Words of Life w/ TSHILUBA: kasai
Lucigga [Uganda] - C08680 Words of Life
Lumun [Sudan] - C08491 Words of Life
Lunda: Ndembu [Zambia] - C02160 Words of Life 1
Lushai [Mizoram] - C04860 Words of Life 1
Luyia: Lurogoli [Kenya] - C07790 Words of Life
Maasai [Kenya] - C13180 Words of Life 1
Mabu [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C11090 Words of Life
Maca [Paraguay] - C04041 Words of Life
Mada: Katanza [Kaduna] - C02320 Words of Life w/ HAUSA: Kano
Mada [Nigeria] [Plateau] - C02281 Words of Life
Madi [Uganda] - C01830 Words of Life 1
Madik Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C14770 Words of Life
Madi, Southern [Uganda] - C01780 Words of Life 2
Mai Brat Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C14780 Words of Life 1
Mairasih Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15300 Words of Life
Maisin [Papua New Guinea, Northern] - C02321 Words of Life
Maiwa [Papua New Guinea, Milne Bay] - C16411 Words of Life
Makong [Laos, Savannakhet] - C09741 Words of Life
Malango [Solomon Islands, Guadalcanal] - C09091 Words of Life
Mal Paharia [Jharkhand] - C38309 Words of Life 1
Mam: Maya-Tektiteko [Guatemala] - C26740 Words of Life 1
Mamvu: Tengo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C08431 Words of Life
Managalas: Wakue [Papua New Guinea, Northern] - C16301 Words of Life
Manchet: Patani [Himachal Pradesh] - C03350 Words of Life
Mandari [Central Equatorial State] - C08790 Words of Life 1
Mandera [Cameroon, Extrème-Nord] - C09210 Words of Life
Mandinka [Senegal] - C01641 Words of Life
Mandinka [Senegal] - C01671 Words of Life w/ MANDINKA
Mangbutu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C16711 Words of Life 3
Manipuri [Manipur] - C05560 Words of Life 1
Manjaco: Baboque [Guinea-Bissau] - C01450 Words of Life
Manobo, Western Bukidnon [Philippines, Mindanao, Bukidnon] - C10671 Words of Life
Mansoanca [Guinea-Bissau] - C01651 Words of Life
Mapudungun [Chile] - C04240 Words of Life
Marind Group [Indonesia, Papua] - C16671 Words of Life
Maropa [Bolivia, El Beni] - C22521 Words of Life
Marovo [Solomon Islands] - C20611 Words of Life
Marwari [Pakistan, Punjab] - C09620 Words of Life 5
Masam [Papua New Guinea, Western] - C13591 Words of Life 2
Mat Bat Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C14760 Words of Life
Ma Wihi & Arti [Indonesia, Papua] - C13231 Words of Life
Mbembe, Tigon: Nzare [Cameroon, Nord-Ouest] - C00491 Words of Life
Mbube: West [Cross River] - C12241 Words of Life
Mbulu [Tanzania] - C03830 Words of Life
Mbunda [Zambia] - C05350 Words of Life
Mehinaku [Mato Grosso] - C06421 Words of Life
Meitei: Pangal [Manipur] - C19011 Words of Life
Mesaka [Cameroon, Sud-Ouest] - C00941 Words of Life 1
Meyah [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15490 Words of Life
Mian: Mianmin [Papua New Guinea] - C13501 Words of Life
Minavega [Papua New Guinea, Milne Bay] - C03420 Words of Life w/ MINAVEGA: Mapamoiwa
Miri: Miching [Arunachal Pradesh] - C13841 Words of Life
Miufau & Malata [Papua New Guinea, Milne Bay, Goodenough] - C51670 Words of Life
Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla [Puebla] - C11301 Words of Life
Mixtec, Penoles: Estetla [Oaxaca, Etla] - C04060 Words of Life
Mixtec, Silacayoapan: Zahuatlan [Oaxaca] - C25160 Words of Life
Mixtec, Tezoatlan [Oaxaca] - C15590 Words of Life
Mixtec, Yucuna [Oaxaca, Huajuapan, Santos Reyes Yucuna] - C15591 Words of Life
Mongbandi, South [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - C08091 Words of Life
Mongo-Nkundu: Mpama [Congo, Democratic Republic of] - C22190 Words of Life 1
Mono [Solomon Islands, Western] - C25061 Words of Life
Mono: Bubanda [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - C08011 Words of Life
Mooi Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15531 Words of Life
Mor Group [Indonesia, Papua] - C15540 Words of Life
Mufian: Supari [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - C18210 Words of Life
Muhiang Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - C05050 Words of Life
Muhiang Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - C05051 Words of Life 2
Mumuye: Dong [Taraba] - C20651 Words of Life w/ YORO songs
Mumuye: Lankaviri [Taraba] - C14910 Words of Life
Munggei [Indonesia, Papua] - C07180 Words of Life w/ MUNGGEI
Naga, Konyak [Assam] - C17551 Words of Life 1
Naga, Konyak [Assam] - C62141 Words of Life 3
Nagovisi [Papua New Guinea, Bougainville] - C13870 Words of Life
Nalu: Catio [Guinea] - C01660 Words of Life 1
Nandi [Kenya] - C05301 Words of Life 1
Nandi [Kenya] - C21701 Words of Life 4
Nandi [Kenya] - C21711 Words of Life 3
Navlopento [Solomon Islands, Temotu] - C23571 Words of Life
Ndamba [Tanzania] - C09431 Words of Life
Nde [Cross River] - C13430 Words of Life
Ndola [Taraba] - C00490 Words of Life
Ndrukul: Liap [Papua New Guinea, Manus] - C80064 Words of Life
Nepali: Kathmandu [Nepal] - C20781 Words of Life 4
Nepali: Pokhara [Nepal] - C75100 Words of Life
Newari: Patan [Nepal] - C20520 Words of Life 1
Ngaja [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - C15301 Words of Life w/ ANA
Ngaju [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - C00501 Words of Life
Ngamawa [Bauchi] - C14860 Words of Life
Ngbo [Benue] - C14361 Words of Life
Ngizimawa [Borno] - C14820 Words of Life
Nimboran [Indonesia, Papua] - C06090 Words of Life
Ninimb Memal Gal [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15470 Words of Life
Njai [Adamawa] - C14810 Words of Life
Njwande [Taraba] - C14811 Words of Life
Nkoya [Zambia] - C05351 Words of Life
Nobonob [Papua New Guinea, Madang] - C12871 Words of Life
Nolobuna Afauw [Indonesia, Papua] - C31240 Words of Life
Nootka [Canada] - C06150 Words of Life w/ NOOTKA: Nitinat
Nuer: Western [Upper Nile] - C07471 Words of Life 1
Numana [Kaduna] - C14601 Words of Life
Nupe [Niger] - C00990 Words of Life
Nusug: Tabati-Enggros [Indonesia, Papua] - C31280 Words of Life
Nyaheun: Nam Tuat [Laos] - C09701 Words of Life
Nyiha [Tanzania] - C09890 Words of Life
Nyishi: East Kameng [Assam] - C13781 Words of Life 2
Odkhi [Pakistan, Sindh] - C09491 Words of Life (H)
Oi: Inn Tea [Laos] - C09761 Words of Life
Olulumo-Ikom: Ikom [Cross River] - C12250 Words of Life
Ontong Java: Luangiua [Solomon Islands] - C18780 Words of Life
O'odham: Tohono [United States of America] - C04731 Words of Life
Opameri [Edo] - C14801 Words of Life
Orau [Bihar] - C09831 Words of Life
Oromo: Arusi [Ethiopia] - C02041 Words of Life 1
Oron [Akwa Ibom] - C14431 Words of Life
Orya [Indonesia, Papua] - C15101 Words of Life
Osongomeno: Ntono [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - C11911 Words of Life
Otuho [East Equatorial State] - C01840 Words of Life 1
Pa [Papua New Guinea, Western] - C80150 Words of Life 1
Pahari: Kangri [Himachal Pradesh] - C03121 Words of Life
Pahari: Kotgarhi [Himachal Pradesh] - C11391 Words of Life
Paite [Assam] - C03071 Words of Life 1
Palikur [Amapá, Oiapoque] - C06591 Words of Life
Panaeate Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - C21821 Words of Life
Pangwali: Kilari [Himachal Pradesh] - C11540 Words of Life
Papel: Biombo [Guinea-Bissau] - C01440 Words of Life 1
Pare [Tanzania] - C05391 Words of Life
Parego [Solomon Islands, Makira] - C26130 Words of Life
Parkari [Pakistan] - C07670 Words of Life 1
Parkari [Pakistan] - C09541 Words of Life 3 w/ HINDUSTANI
Petats [Papua New Guinea, Bougainville] - C22891 Words of Life
Phai: Southern [Thailand] - C11330 Words of Life
Pilaga: Toba-Pilaga [Argentina] - C09571 Words of Life
Pileni [Solomon Islands, Temotu] - C24930 Words of Life
Pinsi [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15151 Words of Life
Pokomo: Lower [Kenya] - C09351 Words of Life 2 w/ POKOMO: Upper
Polci: Dir [Bauchi] - C05370 Words of Life w/ BULI
Polopa [Papua New Guinea] - C06961 Words of Life
Popti': Eastern [Guatemala] - C11361 Words of Life 4
Porja: Jhordia [Louisiana] - C03390 Words of Life
Porja: Konda [Andhra Pradesh] - C11401 Words of Life
Portuguese: Brasil [Brazil] - C04030 Words of Life 1
Pulaar: Fulacunda [Senegal] - C01391 Words of Life
Punjabi [Punjab] - C02960 Words of Life 1 (H)
Punjabi, Western: Taxila [Pakistan, Punjab, Taxila] - C06321 Words of Life
Quechua, Ancash: Huaraz [Peru] - C01661 Words of Life 2
Quechua, Bolivia [Bolivia] - C04220 Words of Life 1
Quechua, Cuzco [Uttarakhand] - C23080 Words of Life 1
Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - C34731 Words of Life 2
Quichua, Otovalo [Ecuador, Imbabura, Otovalo] - C04021 Words of Life
Rabha [Assam] - C06021 Words of Life
Rao Group [Papua New Guinea, Madang] - C14211 Words of Life 1
Ri Hegure [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15400 Words of Life
Rongmei Naga [Manipur] - C04321 Words of Life 2
Runyankole [Uganda] - C08740 Words of Life
Sadri [Jharkhand] - C03130 Words of Life
Salampasu [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - C21751 Words of Life
Santali: Nepal [Tripura] - C31381 Words of Life
Saposa [Papua New Guinea, Bougainville] - C80018 Words of Life
Saraiki: Reasiti [Pakistan, Punjab] - C17491 Words of Life
Saramacca [Suriname] - C04340 Words of Life
Satere [Pará] - C07641 Words of Life
Saura: Orissa [Odisha] - C03291 Words of Life
Sauria Paharia: Litipara [Bangla] - C38320 Words of Life 2
Sekani [Canada] - C12351 Words of Life
Sele: Santrokofi [Ghana, Volta] - C24520 Words of Life
Sempatung [Malaysia] - C17520 Words of Life
Serecole [Mali] - C01680 Words of Life 1
Shambala [Tanzania] - C09680 Words of Life
Shan [Myanmar] - C06821 Words of Life 1
Shat: Tamaam [Sudan] - C08321 Words of Life
Shi [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - C01360 Words of Life
Shina: Gurezi [Pakistan, Baltistan] - C20370 Words of Life
Shipibo-Conibo [Peru] - C07520 Words of Life 1
Shuar [Ecuador, Morona-Santiago, Macuma] - C13821 Words of Life
Shwaia [Kurdufan] - C08661 Words of Life
Sirmuri: Dadahu [Himachal Pradesh] - C23121 Words of Life
Sogu [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C14451 Words of Life
Souei: Thateng [Laos] - C25180 Words of Life
Sousou [Guinea] - C01681 Words of Life 1
Stieng [Cambodia] - C09711 Words of Life
Subanon, Margosatubig [Philippines] - C10570 Words of Life
Sumuri [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15081 Words of Life
Sungkung [Indonesia, Kalimantan Barat (West)] - C17521 Words of Life
Swati [Swaziland] - C17970 Words of Life for Children
Tacana [Bolivia] - C18680 Words of Life 1
Tafi [Ghana, Volta] - C28981 Words of Life
Tagalog [Philippines] - C02861 Words of Life 2
Tagbanwa: Aborlan [Philippines, Luzon, Palawan] - C10761 Words of Life
Tagbanwa: Coron [Philippines, Luzon, Palawan] - C10710 Words of Life
Tairaha [Solomon Islands, Makira] - C25120 Words of Life
Tairora Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C21011 Words of Life
Taiwanese [Taiwan] - C03030 Words of Life
Tamajeq: East Tawallemet [Niger] - C00270 Words of Life
Tamang: Lamosangu [Nepal] - C17400 Words of Life w/ TAMANG: Eastern
Tamazight, Central Atlas [Algeria] - C12820 Words of Life 1
Tamil [Tamil Nadu] - C02790 Words of Life 1
Ta'oih, Lower: Tong [Laos] - C25020 Words of Life
Tato Group [Indonesia, Papua] - C15551 Words of Life 1
Taupota [Papua New Guinea, Milne Bay] - C21511 Words of Life
Teheit Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15111 Words of Life
Temein [ash-Shamaliyah] - C08261 Words of Life
Teporapeu [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15460 Words of Life
Thai, Northeastern [Thailand, Eastern] - C02810 Words of Life 1
Thimbukushu [Namibia] - C12100 Words of Life w/ OKAVANGO: Kwangali
Ticuna [Colombia, Amazonas, Leticia] - C07600 Words of Life 1
Tifal [Papua New Guinea, Sandaun] - C75121 Words of Life
Tigre [Eritrea] - C02061 Words of Life
Tigrinya [Ethiopia] - C01990 Words of Life 1
Tipin Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C14761 Words of Life
Tira [ash-Shamaliyah] - C08341 Words of Life
Titan [Papua New Guinea, Manus] - C23021 Words of Life
Toba [Argentina, Formosa] - C04091 Words of Life
Tobima [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15221 Words of Life
Toicha [Sudan] - C08511 Words of Life
Tok Pisin [Papua New Guinea] - C05001 Words of Life
Tok Pisin [Papua New Guinea] - C80005 Words of Life
Toraja [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - C04891 Words of Life 1
Trio [Suriname] - C20231 Words of Life
Tripuri [Assam] - C05600 Words of Life 1
Tsangla [Bhutan] - C08150 Words of Life
Tsikimba [Niger] - C00510 Words of Life
Tsonga [South Africa] - C07131 Words of Life
Tsuvadi Mumuce [Niger] - C00780 Words of Life
Tswana [South Africa] - C15941 Words of Life 2
Turkana [Kenya] - C05361 Words of Life 1
Tzotzil: Chenalho [Chiapas] - C04381 Messages w/ TZOTZIL: Chamula
Tzotzil: Huixtan [Chiapas] - C13721 Words of Life
Ubir [Papua New Guinea, Northern] - C21641 Words of Life w/ UBIR: Kubir
Uduk [Ethiopia] - C00211 Words of Life 1
Uisai [Papua New Guinea, Bougainville] - C13871 Words of Life w/ TOK PISIN
Uive [Benue] - C01071 Words of Life w/ TIV songs
Umm Heitan [Sudan] - C08251 Words of Life
Urat Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - C05071 Words of Life 2
Ute-Southern Paiute: Chemehuevi [United States of America] - C06280 Words of Life
Vanatinae: Rambuso [Papua New Guinea, Milne Bay] - C20991 Words of Life
Vavatema [Vanuatu, Torba] - C21791 Words of Life
Veuru Moli [Solomon Islands, Guadalcanal] - C13151 Words of Life
Waata [Kenya] - C00561 Words of Life
Wabo [Indonesia, Papua] - C15491 Words of Life
Wai-Wai [Pará] - C07681 Words of Life
Wajapi [Pará, Northern] - C07510 Words of Life
Wali [Ghana, Upper West] - C00171 Words of Life
Warji [Bauchi] - C14991 Words of Life
Warlpiri [Australia, Northern Territory] - C07011 Words of Life
Waropen Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C31680 Words of Life
Washo [United States of America] - C06251 Words of Life
Watindiga [Tanzania, Manyara, Babati Rural] - C02291 Words of Life
Wayana [Suriname] - C07601 Words of Life
Wedau: Kwamana [Papua New Guinea, Milne Bay] - C16390 Words of Life w/ GAYAVI
Weinami [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - C15411 Words of Life
Wichi Lhamtes Nocten [Bolivia] - C35001 Words of Life
Wik-Mungkan [Australia] - C16770 Words of Life w/ WIK-NGATHAN
Wom Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - C05101 Words of Life
Xhosa [South Africa] - C15231 Words of Life for Children
Yache [Cross River] - C13401 Words of Life
Yagaria [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - C08271 Words of Life w/ NEO-MELANESIAN song
Yakan [Philippines, Mindanao, Sulu] - C10741 Words of Life 2
Yala [Cross River] - C12231 Words of Life
Yanomamo Guaica [Amazonas] - C12460 Words of Life
Yaruro [Venezuela] - C10091 Words of Life
Yawanawa [Acre] - C10291 Words of Life
Yekhee [Edo] - C14131 Words of Life w/ UZAIRUE
Yele: Wulanga [Papua New Guinea, Milne Bay] - C21311 Words of Life
Yemsa [Ethiopia] - C20751 Words of Life
Yoruba [Benin] - C00040 Words of Life 1
Yuracare Beni [Bolivia] - C17780 Words of Life 1
Zaiwa: Kachin [Myanmar] - C06820 Words of Life
Zapoteco, Sierra de Juarez [Oaxaca] - C11731 Words of Life 2
Zapotec, Tabaa [Oaxaca] - C11631 Words of Life
Zari: Zakshi [Bauchi] - C00401 Words of Life w/ HAUSA: Kano
Zarma [Benin] - C00820 Words of Life 1