நற்செய்தி - Quichua de Pastaza

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 65729
மொழியின் பெயர்: Quichua de Pastaza

நிரலின் கால அளவு: 41:44

Introduccion & Manata pacta riullaita [படங்கள் 1: In the Beginning]

0:55

1. Introduccion & Manata pacta riullaita [படங்கள் 1: In the Beginning]

Yaya Dios riman [படங்கள் 2: The Word of God]

0:37

2. Yaya Dios riman [படங்கள் 2: The Word of God]

Pactarishca punlla [படங்கள் 3: Creation]

0:30

3. Pactarishca punlla [படங்கள் 3: Creation]

Adan y Eva [படங்கள் 4: Adam and Eve]

1:27

4. Adan y Eva [படங்கள் 4: Adam and Eve]

Cain y Abel [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:39

5. Cain y Abel [படங்கள் 5: Cain and Abel]

Noegua barcu [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:07

6. Noegua barcu [படங்கள் 6: Noah's Ark]

Ashca tamiasha yacu tapara allpata [படங்கள் 7: The Flood]

1:10

7. Ashca tamiasha yacu tapara allpata [படங்கள் 7: The Flood]

Abran Sara isacguam [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:03

8. Abran Sara isacguam [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Moisés y agua shimi pactachina [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:52

9. Moisés y agua shimi pactachina [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

Canjhis pactachina shimi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

1:29

10. Canjhis pactachina shimi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

Sacrificio uchagunamanda [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

1:14

11. Sacrificio uchagunamanda [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

Shuc Ángel Mariaguan y Joseguan [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:10

12. Shuc Ángel Mariaguan y Joseguan [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

Jesús Paraguay punlla [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

0:56

13. Jesús Paraguay punlla [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

Yachachic shina [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

0:46

14. Yachachic shina [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

Jesús ricuchin agua Maná raushcata [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

0:57

15. Jesús ricuchin agua Maná raushcata [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

Jesús Maná cailla guactashca [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:04

16. Jesús Maná cailla guactashca [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

Jesús guañun [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

0:57

17. Jesús guañun [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

Causarishca punlla [படங்கள் 18: The Resurrection]

1:05

18. Causarishca punlla [படங்கள் 18: The Resurrection]

Tomas quirin [படங்கள் 19: Thomas Believes]

1:02

19. Tomas quirin [படங்கள் 19: Thomas Believes]

Jesús aguata rin [படங்கள் 20: The Ascension]

1:35

20. Jesús aguata rin [படங்கள் 20: The Ascension]

Shuc Cruz [படங்கள் 21: The Empty Cross]

1:12

21. Shuc Cruz [படங்கள் 21: The Empty Cross]

Iscay ñanbi [படங்கள் 22: The Two Roads]

1:08

22. Iscay ñanbi [படங்கள் 22: The Two Roads]

Jesús diospa guagua [படங்கள் 23: God's Children]

0:53

23. Jesús diospa guagua [படங்கள் 23: God's Children]

Cutillata pagarishca [படங்கள் 24: Born Again]

1:41

24. Cutillata pagarishca [படங்கள் 24: Born Again]

Pactamushca punlla espirtusanto [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

0:55

25. Pactamushca punlla espirtusanto [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

Puriushca Cruz [படங்கள் 26: Walking in the Light]

0:41

26. Puriushca Cruz [படங்கள் 26: Walking in the Light]

Pactachuisca shimi yaya Diospac [படங்கள் 27: A New Person]

1:17

27. Pactachuisca shimi yaya Diospac [படங்கள் 27: A New Person]

Agua familia yaya dios ha quiric [படங்கள் 28: The Christian Family]

0:52

28. Agua familia yaya dios ha quiric [படங்கள் 28: The Christian Family]

Llaqi canda piñacta [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

0:37

29. Llaqi canda piñacta [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

Jesús Man todopoderoso [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

1:00

30. Jesús Man todopoderoso [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

Supay gunata anchuchisha [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

1:11

31. Supay gunata anchuchisha [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

Tatisca jesusta [படங்கள் 32: Temptation]

1:07

32. Tatisca jesusta [படங்கள் 32: Temptation]

Ñucanchi ucamanda [படங்கள் 33: If We Sin]

1:19

33. Ñucanchi ucamanda [படங்கள் 33: If We Sin]

Ungui guna [படங்கள் 34: Sickness]

1:18

34. Ungui guna [படங்கள் 34: Sickness]

Guañuna  [படங்கள் 35: Death]

0:49

35. Guañuna  [படங்கள் 35: Death]

Jesúspa aicha [படங்கள் 36: The Body of Christ]

0:53

36. Jesúspa aicha [படங்கள் 36: The Body of Christ]

Candanacushca [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

0:45

37. Candanacushca [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

Jesus cuti bulltiamun [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

1:07

38. Jesus cuti bulltiamun [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

Muyugunata mirachishca [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

1:08

39. Muyugunata mirachishca [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

Rimasha shuc runagunata [படங்கள் 40: Witnessing]

0:53

40. Rimasha shuc runagunata [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்