நற்செய்தி - Kirangi

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 65704
மொழியின் பெயர்: Kirangi

நிரலின் கால அளவு: 1:03:07

Mulongoryo ♦ Aho Ncholo [What A Friend We Have In Jesus ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 1: In the Beginning]

1:32

1. Mulongoryo ♦ Aho Ncholo [What A Friend We Have In Jesus ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 1: In the Beginning]

Isare Ra Mulungu [படங்கள் 2: The Word of God]

0:40

2. Isare Ra Mulungu [படங்கள் 2: The Word of God]

Uvariyuli [படங்கள் 3: Creation]

0:53

3. Uvariyuli [படங்கள் 3: Creation]

Adamu Na Hawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

2:07

4. Adamu Na Hawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

Kaini Na Abeli [படங்கள் 5: Cain and Abel]

1:10

5. Kaini Na Abeli [படங்கள் 5: Cain and Abel]

Safina Ya Nuhu [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:28

6. Safina Ya Nuhu [படங்கள் 6: Noah's Ark]

Mafuriko [படங்கள் 7: The Flood]

1:19

7. Mafuriko [படங்கள் 7: The Flood]

Ibrahimu, Sarai Na Isaka [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:46

8. Ibrahimu, Sarai Na Isaka [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Musa Na Miri Ya Mulungu [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

1:00

9. Musa Na Miri Ya Mulungu [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

Miro Ikumi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

1:22

10. Miro Ikumi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

Mporyo Ya Uvi [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

1:13

11. Mporyo Ya Uvi [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

Mununuli Yo Kuja [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:50

12. Mununuli Yo Kuja [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

Kuvyalwa Kwa Yesu [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:40

13. Kuvyalwa Kwa Yesu [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

Yesu Mutemi [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

1:04

14. Yesu Mutemi [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

Mtujiza Ihwalariya Ya Yesu [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

1:10

15. Mtujiza Ihwalariya Ya Yesu [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

Kuturikiriwa Kwa Yesu [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:27

16. Kuturikiriwa Kwa Yesu [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

Yesu Yokoning’iniwa Msalabi [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

1:24

17. Yesu Yokoning’iniwa Msalabi [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

Kufufuka [படங்கள் 18: The Resurrection]

1:33

18. Kufufuka [படங்கள் 18: The Resurrection]

Tomasi Yokamini [படங்கள் 19: Thomas Believes]

1:28

19. Tomasi Yokamini [படங்கள் 19: Thomas Believes]

Kupaa [படங்கள் 20: The Ascension]

1:45

20. Kupaa [படங்கள் 20: The Ascension]

Msalaba Mutuhu [படங்கள் 21: The Empty Cross]

1:19

21. Msalaba Mutuhu [படங்கள் 21: The Empty Cross]

Njira Iviri [படங்கள் 22: The Two Roads]

2:48

22. Njira Iviri [படங்கள் 22: The Two Roads]

Vana Va Mulungu [படங்கள் 23: God's Children]

1:10

23. Vana Va Mulungu [படங்கள் 23: God's Children]

Kuvyalwa Lokaviri [படங்கள் 24: Born Again]

1:52

24. Kuvyalwa Lokaviri [படங்கள் 24: Born Again]

Roho Akima [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

2:18

25. Roho Akima [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

Kuyendera Kiwerwi [படங்கள் 26: Walking in the Light]

1:34

26. Kuyendera Kiwerwi [படங்கள் 26: Walking in the Light]

Muntu Mufya [படங்கள் 27: A New Person]

1:18

27. Muntu Mufya [படங்கள் 27: A New Person]

Kaya Ya Kikristu [படங்கள் 28: The Christian Family]

1:01

28. Kaya Ya Kikristu [படங்கள் 28: The Christian Family]

Kumwenda Muvi Wako [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

1:32

29. Kumwenda Muvi Wako [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

Yesu Ari Na Nguru [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

1:43

30. Yesu Ari Na Nguru [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

Kukibirya Mirimu Mivi [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

2:05

31. Kukibirya Mirimu Mivi [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

Kuyerwa [படங்கள் 32: Temptation]

1:38

32. Kuyerwa [படங்கள் 32: Temptation]

Kubweye Uvi [படங்கள் 33: If We Sin]

2:19

33. Kubweye Uvi [படங்கள் 33: If We Sin]

Ndwala [படங்கள் 34: Sickness]

0:57

34. Ndwala [படங்கள் 34: Sickness]

Ikwiya [படங்கள் 35: Death]

1:53

35. Ikwiya [படங்கள் 35: Death]

Muviri Wa Kristo [படங்கள் 36: The Body of Christ]

2:17

36. Muviri Wa Kristo [படங்கள் 36: The Body of Christ]

Kuluma So Mwinamira Mulungu [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

1:51

37. Kuluma So Mwinamira Mulungu [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

Yesu Hinduka Ari [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

1:37

38. Yesu Hinduka Ari [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

Kuvyalwa Ndiwa [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

2:06

39. Kuvyalwa Ndiwa [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

Kuvawira [படங்கள் 40: Witnessing]

1:40

40. Kuvawira [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்