நற்செய்தி - Luyia: Tachoni

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 65601
மொழியின் பெயர்: Luyia: Tachoni

நிரலின் கால அளவு: 59:40

Okhumanyana ♦ Mukhuranga [What a Friend We Have in Jesus ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 1: In the Beginning]

1:50

1. Okhumanyana ♦ Mukhuranga [What a Friend We Have in Jesus ▪ முகவுரை ▪ படங்கள் 1: In the Beginning]

Esivala Sia Wele Mulayi [படங்கள் 2: The Word of God]

0:51

2. Esivala Sia Wele Mulayi [படங்கள் 2: The Word of God]

Lilomba [படங்கள் 3: Creation]

0:53

3. Lilomba [படங்கள் 3: Creation]

Adamu Nende Hawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

1:44

4. Adamu Nende Hawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

Caini Nende Abeli [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:56

5. Caini Nende Abeli [படங்கள் 5: Cain and Abel]

Eliaro Lia Nuhu [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:28

6. Eliaro Lia Nuhu [படங்கள் 6: Noah's Ark]

Omukhuro [படங்கள் 7: The Flood]

1:13

7. Omukhuro [படங்கள் 7: The Flood]

Abrahamu, Sarah Nende Isaaka [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:41

8. Abrahamu, Sarah Nende Isaaka [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Musa Nende Lilaka Lia Wele Mulayi [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

1:04

9. Musa Nende Lilaka Lia Wele Mulayi [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

Amalaka Likhumi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

1:04

10. Amalaka Likhumi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

Omulukho Kwobwoni [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

1:03

11. Omulukho Kwobwoni [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

Omuhonia Owalakwa [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:57

12. Omuhonia Owalakwa [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

Okwivulwa Khwa Yesu Wavakhwa Amafura [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:37

13. Okwivulwa Khwa Yesu Wavakhwa Amafura [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

Yesu Wavakhwa Amafura Omwalimu [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

1:12

14. Yesu Wavakhwa Amafura Omwalimu [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

Amaya Ka Yesu Wavakhwa Amafura [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

1:16

15. Amaya Ka Yesu Wavakhwa Amafura [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

Yesu Wavakhwa Amafura Yahumia [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:41

16. Yesu Wavakhwa Amafura Yahumia [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

Yesu Wavakhwa Amafura Vamuvamba [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

1:30

17. Yesu Wavakhwa Amafura Vamuvamba [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

Lisumukuka [படங்கள் 18: The Resurrection]

1:43

18. Lisumukuka [படங்கள் 18: The Resurrection]

Tomaso Yasuvila [படங்கள் 19: Thomas Believes]

1:33

19. Tomaso Yasuvila [படங்கள் 19: Thomas Believes]

Okhuburukha [படங்கள் 20: The Ascension]

1:37

20. Okhuburukha [படங்கள் 20: The Ascension]

Omusalaba Omukhaya [படங்கள் 21: The Empty Cross]

1:27

21. Omusalaba Omukhaya [படங்கள் 21: The Empty Cross]

Emihanda Kivili [படங்கள் 22: The Two Roads]

2:25

22. Emihanda Kivili [படங்கள் 22: The Two Roads]

Avana Va Wele Mulayi [படங்கள் 23: God's Children]

1:14

23. Avana Va Wele Mulayi [படங்கள் 23: God's Children]

Okhwivululwa Khandi [படங்கள் 24: Born Again]

1:40

24. Okhwivululwa Khandi [படங்கள் 24: Born Again]

Omusambwa Omulayi Kwecha [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

1:58

25. Omusambwa Omulayi Kwecha [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

Okhukenda Muvulafu [படங்கள் 26: Walking in the Light]

1:28

26. Okhukenda Muvulafu [படங்கள் 26: Walking in the Light]

Omundu Omuya [படங்கள் 27: A New Person]

1:29

27. Omundu Omuya [படங்கள் 27: A New Person]

Olwivulo Lia Vachristo [படங்கள் 28: The Christian Family]

1:07

28. Olwivulo Lia Vachristo [படங்கள் 28: The Christian Family]

Yanja Avasuku Vavo [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

1:33

29. Yanja Avasuku Vavo [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

Yesu Wavakhwa Amafura Niye Wamani Kosi [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

1:32

30. Yesu Wavakhwa Amafura Niye Wamani Kosi [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

Okhurusia Omusambwa Omuvi [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

1:35

31. Okhurusia Omusambwa Omuvi [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

Amatemo [படங்கள் 32: Temptation]

1:21

32. Amatemo [படங்கள் 32: Temptation]

Nakhukhola Obwoni [படங்கள் 33: If We Sin]

1:54

33. Nakhukhola Obwoni [படங்கள் 33: If We Sin]

Ovulwale [படங்கள் 34: Sickness]

0:54

34. Ovulwale [படங்கள் 34: Sickness]

Lifwa [படங்கள் 35: Death]

1:35

35. Lifwa [படங்கள் 35: Death]

Omovili kwa Christo [படங்கள் 36: The Body of Christ]

1:45

36. Omovili kwa Christo [படங்கள் 36: The Body of Christ]

Okhwakanana Mulilwacha [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

1:45

37. Okhwakanana Mulilwacha [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

Yesu Wavakhwa Amafura Alichelela [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

1:31

38. Yesu Wavakhwa Amafura Alichelela [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

Okhunyola Amatunda [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

1:42

39. Okhunyola Amatunda [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

Okwakikisia [படங்கள் 40: Witnessing]

1:33

40. Okwakikisia [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்