நற்செய்தி - Luyia: Bunyala

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 65521
மொழியின் பெயர்: Luyia: Bunyala

நிரலின் கால அளவு: 50:54

Obuchakiro ♦ Mukhutsaka [முகவுரை ▪ படங்கள் 1: In the Beginning]

1:10

1. Obuchakiro ♦ Mukhutsaka [முகவுரை ▪ படங்கள் 1: In the Beginning]

Elikuwa Elia Nyasaye [படங்கள் 2: The Word of God]

0:59

2. Elikuwa Elia Nyasaye [படங்கள் 2: The Word of God]

Obulongi [படங்கள் 3: Creation]

1:03

3. Obulongi [படங்கள் 3: Creation]

Adamu Nende Hawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

1:52

4. Adamu Nende Hawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

Kaini Nende Abeli [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:54

5. Kaini Nende Abeli [படங்கள் 5: Cain and Abel]

Obwaro Obwa Noah [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:57

6. Obwaro Obwa Noah [படங்கள் 6: Noah's Ark]

Okhumala Okhwa Amatsi [படங்கள் 7: The Flood]

1:12

7. Okhumala Okhwa Amatsi [படங்கள் 7: The Flood]

Abrahamu, Sarah Nende Isaka [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:30

8. Abrahamu, Sarah Nende Isaka [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Musa Nende Amalako aka Nyasaye [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:51

9. Musa Nende Amalako aka Nyasaye [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

Ebilagiro Ekhumi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

1:19

10. Ebilagiro Ekhumi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

Esisakhiro Esie Esinono [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

1:47

11. Esisakhiro Esie Esinono [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

Omuwonia Asubisiwa [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:39

12. Omuwonia Asubisiwa [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

Okhwibulwa Okhwa Yesu [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:27

13. Okhwibulwa Okhwa Yesu [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

Yesu Omwekesia [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

1:37

14. Yesu Omwekesia [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

Akamakana aka Yesu [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

0:52

15. Akamakana aka Yesu [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

Yesu Asanda [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:59

16. Yesu Asanda [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

Yesu Abambwa [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

1:49

17. Yesu Abambwa [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

Okhubukha [படங்கள் 18: The Resurrection]

1:09

18. Okhubukha [படங்கள் 18: The Resurrection]

Tomasi Asubira [படங்கள் 19: Thomas Believes]

0:59

19. Tomasi Asubira [படங்கள் 19: Thomas Believes]

Okhunina [படங்கள் 20: The Ascension]

1:08

20. Okhunina [படங்கள் 20: The Ascension]

Omusalaba Omukhaya [படங்கள் 21: The Empty Cross]

1:03

21. Omusalaba Omukhaya [படங்கள் 21: The Empty Cross]

Tsingira Tsibiri [படங்கள் 22: The Two Roads]

1:58

22. Tsingira Tsibiri [படங்கள் 22: The Two Roads]

Abana Aba Nyasaye [படங்கள் 23: God's Children]

0:44

23. Abana Aba Nyasaye [படங்கள் 23: God's Children]

Okhwibulwa Khabiri [படங்கள் 24: Born Again]

1:09

24. Okhwibulwa Khabiri [படங்கள் 24: Born Again]

Omwoyo Omulafu Kwitsa [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

1:33

25. Omwoyo Omulafu Kwitsa [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

Okhukenda Mubulafu [படங்கள் 26: Walking in the Light]

0:53

26. Okhukenda Mubulafu [படங்கள் 26: Walking in the Light]

Omundu Omuyiakha [படங்கள் 27: A New Person]

0:46

27. Omundu Omuyiakha [படங்கள் 27: A New Person]

Ifamilia eya Nyasaye [படங்கள் 28: The Christian Family]

0:43

28. Ifamilia eya Nyasaye [படங்கள் 28: The Christian Family]

Khera Abasuku Bawo [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

0:59

29. Khera Abasuku Bawo [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

Yesu Niye Owa Amani [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

1:03

30. Yesu Niye Owa Amani [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

Khwirusia Emioyo Emimayanu [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

0:57

31. Khwirusia Emioyo Emimayanu [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

Amarekekho [படங்கள் 32: Temptation]

1:02

32. Amarekekho [படங்கள் 32: Temptation]

Nibiri Mbu Khukhola Esionono [படங்கள் 33: If We Sin]

1:23

33. Nibiri Mbu Khukhola Esionono [படங்கள் 33: If We Sin]

Amalwaye [படங்கள் 34: Sickness]

1:09

34. Amalwaye [படங்கள் 34: Sickness]

Elifwa [படங்கள் 35: Death]

1:12

35. Elifwa [படங்கள் 35: Death]

Omubiri Okwa Kristo [படங்கள் 36: The Body of Christ]

1:27

36. Omubiri Okwa Kristo [படங்கள் 36: The Body of Christ]

Abandu Owo Osabira [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

1:12

37. Abandu Owo Osabira [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

Yesu Atsia Ofunya [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

1:05

38. Yesu Atsia Ofunya [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

Okhwibula Ebiamo [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

1:36

39. Okhwibula Ebiamo [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

Okhuyinia Obuloli [படங்கள் 40: Witnessing]

1:29

40. Okhuyinia Obuloli [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்