நற்செய்தி - Samia

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 65482
மொழியின் பெயர்: Samia

நிரலின் கால அளவு: 53:21

Okhuchaka ♦ Mubuchakiro [முகவுரை ▪ படங்கள் 1: In the Beginning]

1:35

1. Okhuchaka ♦ Mubuchakiro [முகவுரை ▪ படங்கள் 1: In the Beginning]

Ekhuara Ria Nyasaye [படங்கள் 2: The Word of God]

0:41

2. Ekhuara Ria Nyasaye [படங்கள் 2: The Word of God]

Obulongi [படங்கள் 3: Creation]

0:51

3. Obulongi [படங்கள் 3: Creation]

Adam Nende Hawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

1:35

4. Adam Nende Hawa [படங்கள் 4: Adam and Eve]

Cain Nende Abel [படங்கள் 5: Cain and Abel]

1:01

5. Cain Nende Abel [படங்கள் 5: Cain and Abel]

Obuato Bwa Noah [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:17

6. Obuato Bwa Noah [படங்கள் 6: Noah's Ark]

Efula Ya Emikhula [படங்கள் 7: The Flood]

1:10

7. Efula Ya Emikhula [படங்கள் 7: The Flood]

Abraham, Sarah Nende Isaka [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:31

8. Abraham, Sarah Nende Isaka [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Musa Nende Amalako Ka Nyasaye [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:56

9. Musa Nende Amalako Ka Nyasaye [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

Amalako Ekhumi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

1:16

10. Amalako Ekhumi [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

Esiyanwa Sia Ebionono [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

1:00

11. Esiyanwa Sia Ebionono [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

Khulakwa Omuonia [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:40

12. Khulakwa Omuonia [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

Okhwibulwa Khwa Yesu [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:22

13. Okhwibulwa Khwa Yesu [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

Yesu Amusomesa [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

1:03

14. Yesu Amusomesa [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

Amangarimwa Ka Yesu [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

1:06

15. Amangarimwa Ka Yesu [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

Yesu Asandisibwa [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:24

16. Yesu Asandisibwa [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

Yesu Abambwa [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

1:19

17. Yesu Abambwa [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

Olamukha [படங்கள் 18: The Resurrection]

1:22

18. Olamukha [படங்கள் 18: The Resurrection]

Tomasi Asubiri [படங்கள் 19: Thomas Believes]

1:11

19. Tomasi Asubiri [படங்கள் 19: Thomas Believes]

Aburukha Ocha Mwikulu [படங்கள் 20: The Ascension]

1:19

20. Aburukha Ocha Mwikulu [படங்கள் 20: The Ascension]

Omusalaba Mukhaya [படங்கள் 21: The Empty Cross]

1:10

21. Omusalaba Mukhaya [படங்கள் 21: The Empty Cross]

Engira Chiviri [படங்கள் 22: The Two Roads]

2:03

22. Engira Chiviri [படங்கள் 22: The Two Roads]

Omwana Wa Nyasaye [படங்கள் 23: God's Children]

1:08

23. Omwana Wa Nyasaye [படங்கள் 23: God's Children]

Okhwivulwa Khundi [படங்கள் 24: Born Again]

1:35

24. Okhwivulwa Khundi [படங்கள் 24: Born Again]

Roho Mulafu Yecha [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

1:43

25. Roho Mulafu Yecha [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

Okenda Muvulafu [படங்கள் 26: Walking in the Light]

1:13

26. Okenda Muvulafu [படங்கள் 26: Walking in the Light]

Esilonge Siyaha [படங்கள் 27: A New Person]

1:13

27. Esilonge Siyaha [படங்கள் 27: A New Person]

Olwivulo Olwesikristo [படங்கள் 28: The Christian Family]

1:01

28. Olwivulo Olwesikristo [படங்கள் 28: The Christian Family]

Hera Avasuku Vawo [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

1:15

29. Hera Avasuku Vawo [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

Yesu AOwovunyari [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

1:14

30. Yesu AOwovunyari [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

Otusa Evihieno [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

1:31

31. Otusa Evihieno [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

Otemwaa [படங்கள் 32: Temptation]

1:11

32. Otemwaa [படங்கள் 32: Temptation]

Nihwonona [படங்கள் 33: If We Sin]

1:43

33. Nihwonona [படங்கள் 33: If We Sin]

Amalwaye [படங்கள் 34: Sickness]

0:57

34. Amalwaye [படங்கள் 34: Sickness]

Efwa [படங்கள் 35: Death]

1:37

35. Efwa [படங்கள் 35: Death]

Omubiri Kwa Yesu [படங்கள் 36: The Body of Christ]

1:42

36. Omubiri Kwa Yesu [படங்கள் 36: The Body of Christ]

Ohwevusa Ohwehwechomia [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

1:39

37. Ohwevusa Ohwehwechomia [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

Yesu Yahakovole [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

1:25

38. Yesu Yahakovole [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

Ohwama Eviamo [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

1:37

39. Ohwama Eviamo [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

Otusa Ovuliri [படங்கள் 40: Witnessing]

1:24

40. Otusa Ovuliri [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்