เรืองฮนับตอนที? [நற்செய்தி] - Nyah Kur

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 64993
மொழியின் பெயர்: Nyah Kur

நிரலின் கால அளவு: 49:06

รู่บ ที มวย นังซือ โช่ก พู่ด พระเจ้า [படங்கள் 1: In the Beginning]

1:43

1. รู่บ ที มวย นังซือ โช่ก พู่ด พระเจ้า [படங்கள் 1: In the Beginning]

รู่บ ที บาร เริม ต้น ญัง ฮาน นัง ชะม็อฮ ค็อฮ [படங்கள் 2: The Word of God]

0:39

2. รู่บ ที บาร เริม ต้น ญัง ฮาน นัง ชะม็อฮ ค็อฮ [படங்கள் 2: The Word of God]

รู่บ ที ปี? พระเจ้า ปา? โลก [படங்கள் 3: Creation]

0:48

3. รู่บ ที ปี? พระเจ้า ปา? โลก [படங்கள் 3: Creation]

รู่บ ที ปัน อาดัม ญั่ฮ เอวา [படங்கள் 4: Adam and Eve]

1:25

4. รู่บ ที ปัน อาดัม ญั่ฮ เอวา [படங்கள் 4: Adam and Eve]

รู่บ ที ชูน คาอิน ญั่ฮ อาเบล [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:43

5. รู่บ ที ชูน คาอิน ญั่ฮ อาเบล [படங்கள் 5: Cain and Abel]

รู่บ ที เตรา เรื่อง โนอาห์ [படங்கள் 6: Noah's Ark]

0:52

6. รู่บ ที เตรา เรื่อง โนอาห์ [படங்கள் 6: Noah's Ark]

รู่บ ที อึป็อฮ ดาก อึล็อม โลก [படங்கள் 7: The Flood]

1:47

7. รู่บ ที อึป็อฮ ดาก อึล็อม โลก [படங்கள் 7: The Flood]

รูบ ที อึจาม อับราฮัม / ซาราห์ / อิสอัค [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:01

8. รูบ ที อึจาม อับราฮัม / ซาราห์ / อิสอัค [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

รู่บ ที อึจีด โมเสส ญั่ฮ บทบันยัด [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:53

9. รู่บ ที อึจีด โมเสส ญั่ฮ บทบันยัด [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

รู่บ ที จัยซ บท บันยัด จัยซ คอ [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

1:29

10. รู่บ ที จัยซ บท บันยัด จัยซ คอ [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

รู่บ ที จัยซ มวย เครื่อง ทะวาย บูชา [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

0:58

11. รู่บ ที จัยซ มวย เครื่อง ทะวาย บูชา [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

รู่บ ที จัยซ บาร พะนิ่ฮ ช่วย อวร เพ็อ่น [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:46

12. รู่บ ที จัยซ บาร พะนิ่ฮ ช่วย อวร เพ็อ่น [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

รู่บ ที จัยซ ปี? พระเยซู เกิด [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:42

13. รู่บ ที จัยซ ปี? พระเยซู เกิด [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

รู่บ ที จัยซ ปัน พระเยซู ปะโต็ว พะนิ่ฮ [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

0:53

14. รู่บ ที จัยซ ปัน พระเยซู ปะโต็ว พะนิ่ฮ [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

รู่บ ที จัยซ ชูน พระเยซู ปา? อัศจรรย์ [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

1:00

15. รู่บ ที จัยซ ชูน พระเยซู ปา? อัศจรรย์ [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

รู่บ ที จัยซ เตรา พระเยซู ท็อน อึทุ่ก [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:32

16. รู่บ ที จัยซ เตรา พระเยซู ท็อน อึทุ่ก [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ ญิน กะแจ็ด พระเยซู [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

1:09

17. รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ ญิน กะแจ็ด พระเยซู [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

รู่บ ที จัยซ อึจาม พระเยซู ฟืน นัง กะแจ็ด [படங்கள் 18: The Resurrection]

1:21

18. รู่บ ที จัยซ อึจาม พระเยซู ฟืน นัง กะแจ็ด [படங்கள் 18: The Resurrection]

รู่บ ที จัยซ อึจีด โทมัส เชื่อ [படங்கள் 19: Thomas Believes]

1:06

19. รู่บ ที จัยซ อึจีด โทมัส เชื่อ [படங்கள் 19: Thomas Believes]

รู่บ ที บาร ชวยซ พระเยซู ตึน อึตูล อึกายซ [படங்கள் 20: The Ascension]

2:01

20. รู่บ ที บาร ชวยซ พระเยซู ตึน อึตูล อึกายซ [படங்கள் 20: The Ascension]

รู่บ ที บาร ชวยซ มวย ชู? กางเคน ทะเม่ [படங்கள் 21: The Empty Cross]

0:53

21. รู่บ ที บาร ชวยซ มวย ชู? กางเคน ทะเม่ [படங்கள் 21: The Empty Cross]

รู่บ ที บาร ชวยซ บาร โตร็ว บาร โตร็ว [படங்கள் 22: The Two Roads]

2:12

22. รู่บ ที บาร ชวยซ บาร โตร็ว บาร โตร็ว [படங்கள் 22: The Two Roads]

รู่บ ที บาร ชวยปิ? [படங்கள் 23: God's Children]

1:07

23. รู่บ ที บาร ชวยปิ? [படங்கள் 23: God's Children]

รู่บ ที บาร ชวยปัน [படங்கள் 24: Born Again]

1:11

24. รู่บ ที บาร ชวยปัน [படங்கள் 24: Born Again]

รู่บ ที บาร ชวยชูน [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

1:27

25. รู่บ ที บาร ชวยชูน [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

รู่บ ที บาร ชวยเตรา [படங்கள் 26: Walking in the Light]

0:53

26. รู่บ ที บาร ชวยเตรา [படங்கள் 26: Walking in the Light]

รู่บ ที บาร ชวยฮึป็อฮ [படங்கள் 27: A New Person]

0:53

27. รู่บ ที บาร ชวยฮึป็อฮ [படங்கள் 27: A New Person]

รู่บ ที บาร ชวยฮึจาม [படங்கள் 28: The Christian Family]

0:48

28. รู่บ ที บาร ชวยฮึจาม [படங்கள் 28: The Christian Family]

รู่บ ที บาร ชวยฮึจีด [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

1:01

29. รู่บ ที บาร ชวยฮึจีด [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

รู่บ ที ปิ?ชวย [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

0:48

30. รู่บ ที ปิ?ชวย [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

รูบ่ที? ปิ? ชวยมวย [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

1:31

31. รูบ่ที? ปิ? ชวยมวย [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

รู่บ ที ปิ?ชวยบาร [படங்கள் 32: Temptation]

1:03

32. รู่บ ที ปิ?ชวยบาร [படங்கள் 32: Temptation]

รู่บ ที ปิ?ชวยปิ? [படங்கள் 33: If We Sin]

1:30

33. รู่บ ที ปิ?ชวยปิ? [படங்கள் 33: If We Sin]

รู่บ ที ปิ?ชวยปัน [படங்கள் 34: Sickness]

0:52

34. รู่บ ที ปิ?ชวยปัน [படங்கள் 34: Sickness]

รู่บ ที ปิ?ชวยชูน [படங்கள் 35: Death]

1:10

35. รู่บ ที ปิ?ชวยชูน [படங்கள் 35: Death]

รู่บ ที ปิ?ชวยเตรา [படங்கள் 36: The Body of Christ]

1:22

36. รู่บ ที ปิ?ชวยเตรา [படங்கள் 36: The Body of Christ]

รู่บ ที ปิ?ฮึป็อฮ [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

1:30

37. รู่บ ที ปิ?ฮึป็อฮ [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

รู่บ ที ปิ?ชวยฮึจาม [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

0:58

38. รู่บ ที ปิ?ชวยฮึจาม [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

รู่บ ที ปิ? ชวยฮึจีด [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

1:19

39. รู่บ ที ปิ? ชวยฮึจีด [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

รู่บ ที ปันชวย [படங்கள் 40: Witnessing]

1:29

40. รู่บ ที ปันชวย [படங்கள் 40: Witnessing]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2014 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்