நற்செய்தி - Marwari: Bikaneri

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 64519
மொழியின் பெயர்: Marwari: Bikaneri

நிரலின் கால அளவு: 55:35

முகவுரை

2:09

1. முகவுரை (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 1: In the Beginning

0:43

2. படங்கள் 1: In the Beginning (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 2: The Word of God

0:40

3. படங்கள் 2: The Word of God (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 3: Creation

0:55

4. படங்கள் 3: Creation (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 4: Adam and Eve

1:50

5. படங்கள் 4: Adam and Eve (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 5: Cain and Abel

1:02

6. படங்கள் 5: Cain and Abel (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 6: Noah's Ark

1:25

7. படங்கள் 6: Noah's Ark (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 7: The Flood

1:13

8. படங்கள் 7: The Flood (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac

1:33

9. படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 9: Moses and the Law of God

0:58

10. படங்கள் 9: Moses and the Law of God (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 10: The Ten Commandments

1:09

11. படங்கள் 10: The Ten Commandments (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 11: Sacrifice for Sin

0:58

12. படங்கள் 11: Sacrifice for Sin (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 12: A Saviour Promised

1:46

13. படங்கள் 12: A Saviour Promised (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 13: The Birth of Jesus

1:40

14. படங்கள் 13: The Birth of Jesus (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 14: Jesus the Teacher

1:17

15. படங்கள் 14: Jesus the Teacher (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 15: Miracles of Jesus

0:56

16. படங்கள் 15: Miracles of Jesus (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 16: Jesus Suffers

1:37

17. படங்கள் 16: Jesus Suffers (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 17: Jesus is Crucified

1:31

18. படங்கள் 17: Jesus is Crucified (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 18: The Resurrection

1:33

19. படங்கள் 18: The Resurrection (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 19: Thomas Believes

1:33

20. படங்கள் 19: Thomas Believes (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 20: The Ascension

1:42

21. படங்கள் 20: The Ascension (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 21: Why Jesus Died

1:15

22. படங்கள் 21: Why Jesus Died (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 22: The Two Roads

2:09

23. படங்கள் 22: The Two Roads (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 23: God's Children

0:59

24. படங்கள் 23: God's Children (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 24: Born Again

1:23

25. படங்கள் 24: Born Again (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes

1:47

26. படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 26: Walking in the Light

1:15

27. படங்கள் 26: Walking in the Light (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 27: A New Person

1:00

28. படங்கள் 27: A New Person (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 28: The Christian Family

0:59

29. படங்கள் 28: The Christian Family (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 29: Love Your Enemies

1:37

30. படங்கள் 29: Love Your Enemies (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One

1:05

31. படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits

1:39

32. படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 32: Temptation

1:10

33. படங்கள் 32: Temptation (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 33: If We Sin

1:54

34. படங்கள் 33: If We Sin (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 34: Sickness

0:52

35. படங்கள் 34: Sickness (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 35: Death

1:19

36. படங்கள் 35: Death (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 36: The Body of Christ

1:29

37. படங்கள் 36: The Body of Christ (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 37: Meeting for Worship

1:37

38. படங்கள் 37: Meeting for Worship (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 38: Jesus Will Return

1:08

39. படங்கள் 38: Jesus Will Return (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 39: Bearing Fruit

1:24

40. படங்கள் 39: Bearing Fruit (Marghi Central: Mulgwe)

படங்கள் 40: Witnessing

1:03

41. படங்கள் 40: Witnessing (Marghi Central: Mulgwe)

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2014 GRN/Rhema for the Nations. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்