நற்செய்தி - Tupuri

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 62764
மொழியின் பெயர்: Tupuri

நிரலின் கால அளவு: 40:39

De maaga tamsir bay jonge daa mo no [படங்கள் 1: In the Beginning ▪ The creation]

4:34

1. De maaga tamsir bay jonge daa mo no [படங்கள் 1: In the Beginning ▪ The creation]

Baa waa re [படங்கள் 2: The Word of God]

0:40

2. Baa waa re [படங்கள் 2: The Word of God]

Jonge tamsiri [படங்கள் 3: Creation]

0:41

3. Jonge tamsiri [படங்கள் 3: Creation]

Adam wo de Eve [படங்கள் 4: Adam and Eve]

1:15

4. Adam wo de Eve [படங்கள் 4: Adam and Eve]

Cain wo de Abel [படங்கள் 5: Cain and Abel]

0:33

5. Cain wo de Abel [படங்கள் 5: Cain and Abel]

Daage mani na we no [படங்கள் 6: Noah's Ark]

1:13

6. Daage mani na we no [படங்கள் 6: Noah's Ark]

Mange bii ma ti tamsir no [படங்கள் 7: The Flood]

0:56

7. Mange bii ma ti tamsir no [படங்கள் 7: The Flood]

abraham Sara wo de Isaac [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:06

8. abraham Sara wo de Isaac [படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Moise de jag lingui ma ni Baa na [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

0:38

9. Moise de jag lingui ma ni Baa na [படங்கள் 9: Moses and the Law of God]

Jag lingui ma h wal wo no [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

0:45

10. Jag lingui ma h wal wo no [படங்கள் 10: The Ten Commandments]

Silgi jag ma ti blagge no [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

1:04

11. Silgi jag ma ti blagge no [படங்கள் 11: Sacrifice for Sin]

Je peele Baa wo de Marie [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

1:08

12. Je peele Baa wo de Marie [படங்கள் 12: A Saviour Promised]

Bingi Yeso [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

1:03

13. Bingi Yeso [படங்கள் 13: The Birth of Jesus]

Klee Yeso [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

1:24

14. Klee Yeso [படங்கள் 14: Jesus the Teacher]

Feere mbudgi mani Yeso wo no [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

0:35

15. Feere mbudgi mani Yeso wo no [படங்கள் 15: Miracles of Jesus]

Yeso jong bone [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

1:01

16. Yeso jong bone [படங்கள் 16: Jesus Suffers]

Yeeso huu go cing ti koo ma de larga’a [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

1:05

17. Yeeso huu go cing ti koo ma de larga’a [படங்கள் 17: Jesus is Crucified]

Yeeso kal go cing [படங்கள் 18: The Resurrection ▪ Thank Jesus]

2:35

18. Yeeso kal go cing [படங்கள் 18: The Resurrection ▪ Thank Jesus]

Yeeso wo de Thomas [படங்கள் 19: Thomas Believes]

0:47

19. Yeeso wo de Thomas [படங்கள் 19: Thomas Believes]

Yeeso raw cing [படங்கள் 20: The Ascension]

1:06

20. Yeeso raw cing [படங்கள் 20: The Ascension]

Koo ma de larga’a ma ni Yeso no [படங்கள் 21: The Empty Cross]

0:46

21. Koo ma de larga’a ma ni Yeso no [படங்கள் 21: The Empty Cross]

Faage mo bog wo no [படங்கள் 22: The Two Roads]

1:27

22. Faage mo bog wo no [படங்கள் 22: The Two Roads]

Paare Yeeso wo [படங்கள் 23: God's Children]

0:23

23. Paare Yeeso wo [படங்கள் 23: God's Children]

Egre baa [படங்கள் 24: Born Again]

0:36

24. Egre baa [படங்கள் 24: Born Again]

Age nenterse [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

0:51

25. Age nenterse [படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes]

Seele ma nen podage [படங்கள் 26: Walking in the Light]

0:35

26. Seele ma nen podage [படங்கள் 26: Walking in the Light]

Na a mo da tamsir wa [படங்கள் 27: A New Person]

0:35

27. Na a mo da tamsir wa [படங்கள் 27: A New Person]

Werpiira da awe naare bay wo [படங்கள் 28: The Christian Family]

0:28

28. Werpiira da awe naare bay wo [படங்கள் 28: The Christian Family]

Daawe jar hee bay wo [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

0:36

29. Daawe jar hee bay wo [படங்கள் 29: Love Your Enemies]

Yeso ding wang ma bong no [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

0:35

30. Yeso ding wang ma bong no [படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One]

Anii soore wo [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

0:29

31. Anii soore wo [படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits]

Na a mang ding blam Yeeso [படங்கள் 32: Temptation]

0:44

32. Na a mang ding blam Yeeso [படங்கள் 32: Temptation]

Hayga naa jong blagge we no [படங்கள் 33: If We Sin]

0:43

33. Hayga naa jong blagge we no [படங்கள் 33: If We Sin]

ceege [படங்கள் 34: Sickness]

0:36

34. ceege [படங்கள் 34: Sickness]

Huuli [படங்கள் 35: Death]

0:31

35. Huuli [படங்கள் 35: Death]

Hongese Yeeso [படங்கள் 36: The Body of Christ]

0:49

36. Hongese Yeeso [படங்கள் 36: The Body of Christ]

Taygo se kee [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

0:32

37. Taygo se kee [படங்கள் 37: Meeting for Worship]

Ferge Yeeso Krist le [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

0:32

38. Ferge Yeeso Krist le [படங்கள் 38: Jesus Will Return]

Leege mbeere [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

0:49

39. Leege mbeere [படங்கள் 39: Bearing Fruit]

Sii waare ma de coore mani Yeeso n go ne Jar bwii [படங்கள் 40: Witnessing ▪ Nous sommes venus chercher les ames perdues]

3:34

40. Sii waare ma de coore mani Yeeso n go ne Jar bwii [படங்கள் 40: Witnessing ▪ Nous sommes venus chercher les ames perdues]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2007 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்