நற்செய்தி - Fuvura Group

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 19810
மொழியின் பெயர்: Fuvura Group

நிரலின் கால அளவு: 1:28:31

Identification ▪ படங்கள் 1: In the Beginning ▪ Tenkyu Na Biknem ▪ படங்கள் 2: The Word of God ▪ Harim Tok Belong God ▪ படங்கள் 3: Creation ▪ Papa God ▪ படங்கள் 4: Adam and Eve ▪ Sapos Yu Laik ▪ படங்கள் 5: Cain and Abel ▪ No Gut, No Gut ▪ படங்கள் 6: Noah's Ark ▪ படங்கள் 7: The Flood ▪ Jesus Helpmim ▪ படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac ▪ God Emi I Wok ▪ படங்கள் 9: Moses and the Law of God ▪ படங்கள் 10: The Ten Commandments ▪ Mi Laikim Tumas ▪ படங்கள் 11: Sacrifice for Sin ▪ Mi Kam ▪ Kam Klostn ▪ Instructions

31:30

1. Identification ▪ படங்கள் 1: In the Beginning ▪ Tenkyu Na Biknem ▪ படங்கள் 2: The Word of God ▪ Harim Tok Belong God ▪ படங்கள் 3: Creation ▪ Papa God ▪ படங்கள் 4: Adam and Eve ▪ Sapos Yu Laik ▪ படங்கள் 5: Cain and Abel ▪ No Gut, No Gut ▪ படங்கள் 6: Noah's Ark ▪ படங்கள் 7: The Flood ▪ Jesus Helpmim ▪ படங்கள் 8: Abraham, Sarah and Isaac ▪ God Emi I Wok ▪ படங்கள் 9: Moses and the Law of God ▪ படங்கள் 10: The Ten Commandments ▪ Mi Laikim Tumas ▪ படங்கள் 11: Sacrifice for Sin ▪ Mi Kam ▪ Kam Klostn ▪ Instructions

படங்கள் 12: A Saviour Promised ▪ படங்கள் 13: The Birth of Jesus ▪ Jisa Laikim Olgeta ▪ படங்கள் 14: Jesus the Teacher ▪ Jisas I Bik Pela ▪ படங்கள் 15: Miracles of Jesus ▪ Luikim Jisas ▪ படங்கள் 16: Jesus Suffers ▪ Tenkyu God ▪ படங்கள் 17: Jesus is Crucified ▪ Jisas Hetman ▪ படங்கள் 18: The Resurrection ▪ Jisas I Stap Laip ▪ படங்கள் 19: Thomas Believes ▪ Emtru Kraist ▪ படங்கள் 20: The Ascension ▪ Mi Yet Mi Rot

31:20

2. படங்கள் 12: A Saviour Promised ▪ படங்கள் 13: The Birth of Jesus ▪ Jisa Laikim Olgeta ▪ படங்கள் 14: Jesus the Teacher ▪ Jisas I Bik Pela ▪ படங்கள் 15: Miracles of Jesus ▪ Luikim Jisas ▪ படங்கள் 16: Jesus Suffers ▪ Tenkyu God ▪ படங்கள் 17: Jesus is Crucified ▪ Jisas Hetman ▪ படங்கள் 18: The Resurrection ▪ Jisas I Stap Laip ▪ படங்கள் 19: Thomas Believes ▪ Emtru Kraist ▪ படங்கள் 20: The Ascension ▪ Mi Yet Mi Rot

படங்கள் 21: The Empty Cross

1:22

3. படங்கள் 21: The Empty Cross

படங்கள் 22: The Two Roads

1:35

4. படங்கள் 22: The Two Roads

படங்கள் 23: God's Children

0:48

5. படங்கள் 23: God's Children

படங்கள் 24: Born Again

0:51

6. படங்கள் 24: Born Again

படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes

1:12

7. படங்கள் 25: The Holy Spirit Comes

படங்கள் 26: Walking in the Light

1:13

8. படங்கள் 26: Walking in the Light

படங்கள் 27: A New Person

0:23

9. படங்கள் 27: A New Person

படங்கள் 28: The Christian Family

0:55

10. படங்கள் 28: The Christian Family

படங்கள் 29: Love Your Enemies

1:06

11. படங்கள் 29: Love Your Enemies

படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One

1:18

12. படங்கள் 30: Jesus is the Powerful One

படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits

1:02

13. படங்கள் 31: Casting out Evil Spirits

படங்கள் 32: Temptation

1:11

14. படங்கள் 32: Temptation

படங்கள் 33: If We Sin

2:00

15. படங்கள் 33: If We Sin

படங்கள் 34: Sickness

0:43

16. படங்கள் 34: Sickness

படங்கள் 35: Death

0:46

17. படங்கள் 35: Death

படங்கள் 36: The Body of Christ

1:03

18. படங்கள் 36: The Body of Christ

படங்கள் 37: Meeting for Worship

1:06

19. படங்கள் 37: Meeting for Worship

படங்கள் 38: Jesus Will Return

0:49

20. படங்கள் 38: Jesus Will Return

படங்கள் 39: Bearing Fruit

0:48

21. படங்கள் 39: Bearing Fruit

படங்கள் 40: Witnessing

0:43

22. படங்கள் 40: Witnessing

Jesus Loves Everyone

0:52

23. Jesus Loves Everyone

Father's Place

1:11

24. Father's Place

Deep and Wide (Bikpala)

0:32

25. Deep and Wide (Bikpala)

Let My People Go

0:39

26. Let My People Go

God is so Good

1:22

27. God is so Good

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 1977,1980 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்