Zuojiang Zhuang மொழி

மொழியின் பெயர்: Zuojiang Zhuang
ISO மொழி குறியீடு: zzj
GRN மொழியின் எண்: 20533
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Zuojiang Zhuang

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Becoming a Friend of God (in Zhuang: Napo)

(Becoming a Friend of God MP3 யை Zuojiang Zhuang இல் பதிவிறக்கம் செய்க) வேதாகம தொடர்பு கதைகளும் சுவிசேஷ நற்செய்திகளின் தொகுப்பு.இவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கம் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் விளக்குகிறது. Previously titled 'Words of Life'. (C32241).

Becoming a Friend of God (in Zhuang: Ningming Mingjiang)

(Becoming a Friend of God MP3 யை Zuojiang Zhuang இல் பதிவிறக்கம் செய்க) வேதாகம தொடர்பு கதைகளும் சுவிசேஷ நற்செய்திகளின் தொகுப்பு.இவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கம் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் விளக்குகிறது. Previously titled 'Words of Life'. (A29531).

Becoming a Friend of God (in Zhuang: Ningming Nakan)

(Becoming a Friend of God MP3 யை Zuojiang Zhuang இல் பதிவிறக்கம் செய்க) வேதாகம தொடர்பு கதைகளும் சுவிசேஷ நற்செய்திகளின் தொகுப்பு.இவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கம் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் விளக்குகிறது. Previously titled 'Words of Life'. (C29541).

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

The Jesus Story (audiodrama) - Zhuang Nongjhou (Jhuang, Zoujiang) - (The Jesus Film Project)

Zuojiang Zhuang க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

左江壮语
左江壯語

Zuojiang Zhuang க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Zuojiang Zhuang

Zhuang, Zuojiang;