Guevea De Humboldt Zapotec மொழி

மொழியின் பெயர்: Guevea De Humboldt Zapotec
ISO மொழி குறியீடு: zpg
GRN மொழியின் எண்: 23025
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Guevea De Humboldt Zapotec

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Zapotec, Guevea: Guienagati)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Guevea De Humboldt Zapotec இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A11200).

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Zapotec, Guevea: San Miguel)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Guevea De Humboldt Zapotec இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A11750).

Guevea De Humboldt Zapotec க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Guevea De Humboldt Zapotec

Zapoteco, Guevea de Humboldt;