Yugoslavian Sign Language (Serbian) மொழி

மொழியின் பெயர்: Yugoslavian Sign Language (Serbian)
ISO மொழி குறியீடு: ysl
GRN மொழியின் எண்: 19357
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yugoslavian Sign Language (Serbian)

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Yugoslavian Sign Language (Serbian) க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Yugoslavian Sign Language (ISO மொழியின் பெயர்)
南斯拉夫手語
南斯拉夫手语

Yugoslavian Sign Language (Serbian) எங்கே பேசப்படுகின்றது

Serbia
Slovenia

Yugoslavian Sign Language (Serbian) க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Yugoslavian Sign Language (Serbian)

Deaf;

Yugoslavian Sign Language (Serbian) பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.