Gundungurra மொழி

மொழியின் பெயர்: Gundungurra
ISO மொழி குறியீடு: xrd
GRN மொழியின் எண்: 23335
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Gundungurra

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Gundungurra க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Gundungurra (ISO மொழியின் பெயர்)