Wikngenchera மொழி

மொழியின் பெயர்: Wikngenchera
ISO மொழி குறியீடு: wua
GRN மொழியின் எண்: 18306
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wikngenchera

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Wikngenchera க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Nantjara
Ngandjara
Ngantjeri
Wik-Nantjara
Wik Njinturawik-Nganhcara

Wikngenchera எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Wikngenchera பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 50