Wintu மொழி

மொழியின் பெயர்: Wintu
ISO மொழி குறியீடு: wnw
GRN மொழியின் எண்: 18311
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wintu

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Wintu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Wintu (ISO மொழியின் பெயர்)
Wintun

Wintu எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Wintu பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 10