Wuliwuli மொழி

மொழியின் பெயர்: Wuliwuli
ISO மொழி குறியீடு: wlu
GRN மொழியின் எண்: 18332
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wuliwuli

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Wuliwuli எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia