Volapük மொழி

மொழியின் பெயர்: Volapük
ISO மொழி குறியீடு: vol
GRN மொழியின் எண்: 23277
Language Scope: ISO Language
Language State: Constructed

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Volapük

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை