Martuyhunira மொழி

மொழியின் பெயர்: Martuyhunira
ISO மொழி குறியீடு: vma
GRN மொழியின் எண்: 13781
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Martuyhunira

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Martuyhunira க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Martuthunira

Martuyhunira எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Martuyhunira பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 5