Uruava மொழி

மொழியின் பெயர்: Uruava
ISO மொழி குறியீடு: urv
GRN மொழியின் எண்: 17972
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Uruava

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Uruava எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea