Tonga (Zambia) மொழி

மொழியின் பெயர்: Tonga (Zambia)
ISO மொழி குறியீடு: toi
GRN மொழியின் எண்: 23042
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Tonga (Zambia)

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Ibuka Lya Luka [The Book of Luke] (in Tonga: Shanjo)

(The Book of Luke MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A65329).

நற்செய்தி (in Tonga: Plateau)

(நற்செய்தி MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது According to Peter Vumisa, Research Coordinator for INSERV program C75006 is "pure Zambian Tonga".(2001.) It is not clear why this program has been withdrawn.(DJ) (C75006).

நற்செய்தி (in Tonga: Valley)

(நற்செய்தி MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) ஒலி-ஒளிகாட்சி வேதாகம பாடங்கள் 40 படங்களுடன் உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவரை வேதாகம மேலோட்டமும் கிறிஸ்தவ வாழ்கையின் போதனைகளும் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதை பற்றியும் கொண்டது (A82296).

Jesu Mumi 1 - 32 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1 - 32] (in Tonga: Shanjo)

(ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1 - 32 MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது (A65316).

Jesu Mumi 33 - 60 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 33 - 60] (in Tonga: Shanjo)

(ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 33 - 60 MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது (A65317).

Jesu Mumi 61 - 96 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 61 - 96] (in Tonga: Shanjo)

(ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 61 - 96 MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது (A65318).

Jesu Mumi 97 - 120 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 97 - 120] (in Tonga: Shanjo)

(ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 97 - 120 MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது (A65319).

LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம் (in Tonga: Plateau)

(LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புத்தகம்-1 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் ஆதாம், நோவா,யோபு, ஆபிரகாம் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது (A80117).

LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள் (in Tonga: Plateau)

(LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புத்தகம்- 2 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் யாக்கோபு, யோசேப்பு,மோசே பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது (A80118).

LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம் (in Tonga: Plateau)

(LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புத்தகம்-3 ஒலி-ஒளி காட்சி தொடரில் யோசுவா, தபோராள், கிடியோன், சாம்சன் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது (A80119).

LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள் (in Tonga: Plateau)

(LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புத்தகம்-4 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் ரூத், சாமுவேல், தாவீது, எலியா, பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது (A80120).

LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக (in Tonga: Plateau)

(LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புத்தகம்-5 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் எலிசா, தானியேல், யோனா, நெகேமியா, எஸ்தர் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது (A80121).

LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர் (in Tonga: Plateau)

(LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புத்தகம்-6 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் மத்தேயு, மாற்கு எழுதிய இயேசுவை பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது (A80122).

LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர் (in Tonga: Plateau)

(LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புத்தகம்-7 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் லூக்கா, யோவான் எழுதிய இயேசுவை பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது (A80123).

LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள் (in Tonga: Plateau)

(LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புத்தகம்-8 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் வளர்ந்து வரும் சபைகளும் அப்போஸ்தலர் பவுல் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது (A80124).

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Tonga: Leya)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A12140).

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Tonga: Plateau)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A02181).

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Tonga: Toka)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A12141).

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Tonga: Valley)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Tonga (Zambia) இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A05621).

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Shanjo - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tonga - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Tonga Zambezi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chitonga - (Faith Comes By Hearing)

Tonga (Zambia) க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Tonga (Zambia)

Leya; Toka; Tonga, Plateau; Tonga, Zambezi;