Tamajeq, Tayart மொழி

மொழியின் பெயர்: Tamajeq, Tayart
ISO மொழி குறியீடு: thz
GRN மொழியின் எண்: 17134
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Tamajeq, Tayart

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Tamajeq: Air)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Tamajeq, Tayart இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A00570).

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Tamajeq: Tamastrait)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Tamajeq, Tayart இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (C00271).

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Bible Stories - Tamajeq - (OneStory Partnership)

Tamajeq, Tayart க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Amazigh
Tamachek
Tayart Tamajeq (ISO மொழியின் பெயர்)
Tomacheck
Touareg
Tuareg

Tamajeq, Tayart எங்கே பேசப்படுகின்றது

Niger

Tamajeq, Tayart க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Tamajeq, Tayart

Tuareg, Air; Tuareg, Asben;