Salinan மொழி

மொழியின் பெயர்: Salinan
ISO மொழி குறியீடு: sln
GRN மொழியின் எண்: 19240
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Salinan

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Salinan எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America