Skepi Creole Dutch மொழி

மொழியின் பெயர்: Skepi Creole Dutch
ISO மொழி குறியீடு: skw
GRN மொழியின் எண்: 16783
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Skepi Creole Dutch

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Skepi Creole Dutch எங்கே பேசப்படுகின்றது

Guyana

Skepi Creole Dutch க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்