Rongpo மொழி

மொழியின் பெயர்: Rongpo
ISO மொழி குறியீடு: rnp
GRN மொழியின் எண்: 19237
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Rongpo

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Rongpo க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Manchhi Bhassa (கடந்த காலத்தில் அவமதிப்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர்)
Marchha (கடந்த காலத்தில் அவமதிப்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர்)
Marchha Pahari (கடந்த காலத்தில் அவமதிப்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர்)
Rangkas
Rangpa
Rang Po Bhasa
Tolchha (கடந்த காலத்தில் அவமதிப்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர்)

Rongpo எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Rongpo பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 7,500