Peruvian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Peruvian Sign Language
ISO மொழி குறியீடு: prl
GRN மொழியின் எண்: 19212
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Peruvian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Peruvian Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Lengua de senas peruana
Lengua de señas peruana
Peruanische Zeichensprache
秘魯手語
秘鲁手语

Peruvian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Peru

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Peruvian Sign Language

Deaf;

Peruvian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.