Pfaelzisch மொழி

மொழியின் பெயர்: Pfaelzisch
ISO மொழி குறியீடு: pfl
GRN மொழியின் எண்: 15620
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Pfaelzisch

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Pfaelzisch க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Pfalzisch
Pfälzisch
Pfalzische
Pfälzische
巴列丁奈特德語
巴列丁奈特德语

Pfaelzisch எங்கே பேசப்படுகின்றது

Germany

Pfaelzisch பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: People_Bilingual.