Old Russian மொழி

மொழியின் பெயர்: Old Russian
ISO மொழி குறியீடு: orv
GRN மொழியின் எண்: 23499
Language Scope: ISO Language
Language State: Historic

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Old Russian

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை