Obispeno மொழி

மொழியின் பெயர்: Obispeno
ISO மொழி குறியீடு: obi
GRN மொழியின் எண்: 19187
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Obispeno

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Obispeno க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Obispeño (ISO மொழியின் பெயர்)

Obispeno எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America