New Zealand Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: New Zealand Sign Language
ISO மொழி குறியீடு: nzs
GRN மொழியின் எண்: 19186
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்New Zealand Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - New Zealand Sign Language - (The Jesus Film Project)

New Zealand Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Neuseelandische Zeichensprache
Neuseeländische Zeichensprache
NZSL
新西兰手语
新西蘭手語

New Zealand Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

New Zealand

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் New Zealand Sign Language

Deaf;

New Zealand Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.