Natchez மொழி

மொழியின் பெயர்: Natchez
ISO மொழி குறியீடு: ncz
GRN மொழியின் எண்: 19159
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Natchez

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Natchez எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America