Mukulu மொழி

மொழியின் பெயர்: Mukulu
ISO மொழி குறியீடு: moz
GRN மொழியின் எண்: 14356
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mukulu

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Becoming a Friend of God (in Gergueko)

(Becoming a Friend of God MP3 யை Mukulu இல் பதிவிறக்கம் செய்க) வேதாகம தொடர்பு கதைகளும் சுவிசேஷ நற்செய்திகளின் தொகுப்பு.இவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கம் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் விளக்குகிறது. Previously titled 'Words of Life'. (A30841).

Becoming a Friend of God (in Doli [Mukulu Doliko])

வேதாகம தொடர்பு கதைகளும் சுவிசேஷ நற்செய்திகளின் தொகுப்பு.இவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கம் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் விளக்குகிறது. Previously titled 'Words of Life'. (C34711).

Mukulu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Diongor Guera
Djonkor Guera
Dyongor Guera
Gergiko
Jonkor-Gera
Mokilko
Mokoulou
Mokulu

Mukulu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Chad

Mukulu க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Mukulu

Mokoulou;