Massalat மொழி

மொழியின் பெயர்: Massalat
ISO மொழி குறியீடு: mdg
GRN மொழியின் எண்: 13832
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Massalat

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Massalat எங்கே பேசப்படுகின்றது

Chad

Massalat பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.