Luyana மொழி

மொழியின் பெயர்: Luyana
ISO மொழி குறியீடு: lyn
GRN மொழியின் எண்: 23056
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Luyana

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Jesu Oyoya 1 - 32 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1 - 32] (in Kwangwa [Luyana: Kwangwa])

(ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 1 - 32 MP3 யை Luyana இல் பதிவிறக்கம் செய்க) உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது (A65312).

Jesu Oyoya 33 - 60 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 33 - 60] (in Kwangwa [Luyana: Kwangwa])

(ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 33 - 60 MP3 யை Luyana இல் பதிவிறக்கம் செய்க) உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது (A65313).

Jesu Oyoya 61 - 96 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 61 - 96] (in Kwangwa [Luyana: Kwangwa])

(ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 61 - 96 MP3 யை Luyana இல் பதிவிறக்கம் செய்க) உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது (A65314).

Jesu Oyoya 97 - 120 [ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 97 - 120] (in Kwangwa [Luyana: Kwangwa])

(ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து 97 - 120 MP3 யை Luyana இல் பதிவிறக்கம் செய்க) உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது (A65315).

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Kwangwa [Luyana: Kwangwa])

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Luyana இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A17950).

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Kwangwa - (The Jesus Film Project)

Luyana க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Luyana

Kwandi; Kwanga; Luyana, Lui;