Seroa மொழி

மொழியின் பெயர்: Seroa
ISO மொழி குறியீடு: kqu
GRN மொழியின் எண்: 16561
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Seroa

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Seroa எங்கே பேசப்படுகின்றது

South Africa

Seroa க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

Seroa பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: No known L1 speakers