Koyi மொழி

மொழியின் பெயர்: Koyi
ISO மொழி குறியீடு: kkt
GRN மொழியின் எண்: 12112
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Koyi

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Koyi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kohi
Koi (ISO மொழியின் பெயர்)
Koi Bo'o
Koyu
Koyu Bo'

Koyi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nepal

Koyi க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

Koyi பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 2,640