Kunjen மொழி

மொழியின் பெயர்: Kunjen
ISO மொழி குறியீடு: kjn
GRN மொழியின் எண்: 12511
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kunjen

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Creation to Christ (in Kuku-Mungen)

சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் உற்சாகப்படுத்துதலுக்கும் பிறப்பினாலே சொந்தமான விசுவாசிகளின் செய்திகள். மதப்பிரிவுக்கான முக்கியத்துவம் இருந்தாலும் முக்கிமான கிறிஸ்தவ போதனைகளை பின்பற்றுவர். (C74585).

Kunjen க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Guguminjen
Kukumindjen

Kunjen எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Kunjen க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Kunjen

Kunjen;

Kunjen பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: People_Bilingual