Mobwa Karen மொழி

மொழியின் பெயர்: Mobwa Karen
ISO மொழி குறியீடு: jkm
GRN மொழியின் எண்: 23139
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mobwa Karen

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Mobwa Karen

Karen, Mobwa;