Interglossa மொழி

மொழியின் பெயர்: Interglossa
ISO மொழி குறியீடு: igs
GRN மொழியின் எண்: 23493
Language Scope: ISO Language
Language State: Constructed

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Interglossa

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை