Guwamu மொழி

மொழியின் பெயர்: Guwamu
ISO மொழி குறியீடு: gwu
GRN மொழியின் எண்: 10488
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Guwamu

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Guwamu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Guwamu பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 1