Guyani மொழி

மொழியின் பெயர்: Guyani
ISO மொழி குறியீடு: gvy
GRN மொழியின் எண்: 19043
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Guyani

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Guyani க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kijani
Kuyani
Kwiani

Guyani எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia