Ghanaian Pidgin English மொழி

மொழியின் பெயர்: Ghanaian Pidgin English
ISO மொழி குறியீடு: gpe
GRN மொழியின் எண்: 23219
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ghanaian Pidgin English

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Ghanaian Pidgin English க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்