Knaanic மொழி

மொழியின் பெயர்: Knaanic
ISO மொழி குறியீடு: czk
GRN மொழியின் எண்: 12074
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Knaanic

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Knaanic க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Canaanic
Judeo-Slavic
Leshon Knaan
迦南語; 猶太-斯拉夫語
迦南语; 犹太-斯拉夫语

Knaanic எங்கே பேசப்படுகின்றது

Czech Republic

Knaanic க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்