Chinese Pidgin English மொழி

மொழியின் பெயர்: Chinese Pidgin English
ISO மொழி குறியீடு: cpi
GRN மொழியின் எண்: 8812
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Chinese Pidgin English

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Chinese Pidgin English எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nauru

Chinese Pidgin English க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்