Bassa மொழி

மொழியின் பெயர்: Bassa
ISO மொழி குறியீடு: bsq
GRN மொழியின் எண்: 22790
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Bassa

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Becoming a Friend of God (in Bassa: Gbor)

(Becoming a Friend of God MP3 யை Bassa இல் பதிவிறக்கம் செய்க) வேதாகம தொடர்பு கதைகளும் சுவிசேஷ நற்செய்திகளின் தொகுப்பு.இவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கம் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் விளக்குகிறது. Previously titled 'Words of Life'. (A33931).

Becoming a Friend of God (in Bassa: Hwengbarkon)

(Becoming a Friend of God MP3 யை Bassa இல் பதிவிறக்கம் செய்க) வேதாகம தொடர்பு கதைகளும் சுவிசேஷ நற்செய்திகளின் தொகுப்பு.இவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கம் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளையும் விளக்குகிறது. Previously titled 'Words of Life'. (A33701).

உயிருள்ள வார்த்தைகள் (in Bassa: Central)

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Bassa இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A01520).

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Bassa - (The Jesus Film Project)
Oral Bible - Bassa - (Oral Bibles (Kairos))
The New Testament - Bassa (Liberia) - (Faith Comes By Hearing)

Bassa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Liberia

Bassa க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Bassa

Bassa;