Old English (ca. 450-1100) மொழி

மொழியின் பெயர்: Old English (ca. 450-1100)
ISO மொழி குறியீடு: ang
GRN மொழியின் எண்: 23683
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Historic

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Old English (ca. 450-1100)

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Old English (ca. 450-1100) க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்