Balmbi மொழி

மொழியின் பெயர்: Balmbi
GRN மொழியின் எண்: 9323
Language Type: Dialect
ISO மொழியின் பெயர்: Djinang [dji]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Balmbi

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Balmbi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bälmbi
Baḻmbi
Bäḻmbi
Balurbi
Djinang
Djinaŋ
Djinang: Balmbi
Djinang: Balurbi
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Balmbi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Balmbi க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 6 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Balmbi தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Djaḏiwitjibi
Djinang
Manyarring
Mildjingi
Murrungun
Wulaki

Balmbi பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: People_Bilingual.

மக்கள் தொகை: 250

இந்த மொழியில் GRN உடன் இணைந்து பணிபுரியுங்கள்

நீங்கள் இயேசுவைப் பற்றிய வாஞ்சை உள்ளவராக இந்த கிறிஸ்தவ சுவிசேஷத்தை இதுவரை வேதாகம செய்திகளை தங்கள் இருதய மொழியில் கேட்டிராதவர்களுக்கு தெரிவிப்பீர்களா?நீங்கள் இந்த மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிருப்பவரா அல்லது அப்படிப்பட்ட யாரையாவது அறிவீர்களா?எங்கள் ஆராய்ச்சிக்கோ அல்லது இந்த மொழி பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் எங்களுக்கு உதவி செய்யவோ அல்லது மொழிபெயர்ப்பிலும் பதிவுகள் எடுப்பதிலும் உதவக் கூடியர்வர்களை கண்டு பிடிப்பதில் எங்களுக்கு உதவி செய்வீர்களா?இந்த மொழியில் அல்லது வேறு மொழியில் இந்த பதிவுகளுக்கு ஆதரவளிக்க விரும்புகிறீர்களா?அப்படியானால் தயவு செய்து தொடர்புக்கு $contact_language_hotline}

கவனிக்க GRN ஒரு இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனம், மொழி பெயர்ப்பாளர்களுக்கோ அல்லது மொழி உதவியாளர்களுக்கோ ஊதியம் வழங்காது.அனைத்து விதமான உதவிகளும் தன்னார்வ தொண்டாக செய்யப்படுவதுதான்