Chulym: Middle Chulym மொழி

மொழியின் பெயர்: Chulym: Middle Chulym
ISO மொழியின் பெயர்: Chulym [clw]
GRN மொழியின் எண்: 8947
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD கிளைமொழி குறியீடு:

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Chulym: Middle Chulym

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Chulym: Middle Chulym க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Middle Chulym

Chulym: Middle Chulym எங்கே பேசப்படுகின்றது

Russia

Chulym: Middle Chulym க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Chulym: Middle Chulym

Tatar, Chulym;