Cacaopera மொழி

மொழியின் பெயர்: Cacaopera
GRN மொழியின் எண்: 8602
ISO மொழியின் பெயர்: Cacaopera [ccr]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Cacaopera

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Cacaopera எங்கே பேசப்படுகின்றது

El Salvador

Cacaopera க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Cacaopera தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Cacaopera பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.