Birked மொழி

மொழியின் பெயர்: Birked
GRN மொழியின் எண்: 8169
ISO மொழியின் பெயர்: Birked [brk]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Birked

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Birked எங்கே பேசப்படுகின்றது

Sudan

Birked க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Birked தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Birked பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.